fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Kompetenčni center za design KCDM 2.0

9. maj 2018

MAO je skupaj s CzK eden od partnejev projekta Kompetenčni center za design management: KCDM 2.0 Osnovni in KCDM 2.0 Napredni, sta naslednika prvega kompetenčnega centra KCDM 2013-2015. Projekt skupno povezuje 37 slovenskih podjetij, ki v tesnejši integraciji oblikovanja v poslovne procese in strategije prepoznavajo priložnost za razlikovanje od konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov.

 

Namen projekta Osnovni KCDM 2.0 je z znanji in kompetencami za učinkovito upravljanje z oblikovanjem opremiti novo generacijo slovenskih podjetij. Gre za podjetja, ki so med oz. po delovanju prvega KCDM (2013-2015) spremljala aktivnosti in rezultate kompetenčnega centra in v njih prepoznala priložnost za naslednjo stopnjo razvoja svojih znamk, procesne izboljšave oz. razvoj nove generacije v uporabnika usmerjenih izdelkov ali storitev.

 

Cilji operacije so, da podjetja s specifičnimi izboljšavami dvigujejo stopnjo dodane vrednosti, odpirajo možnosti za kreiranje tržnih niš, vstopajo na nove trge in povečajo vsebinsko vrednost svojih blagovnih znamk. Upravljanje z designom izboljšuje inovacijsko sposobnost podjetja, ima vpliv na tržno uspešnost in zaposlitve (visoko kvalificiranih) strokovnih profilov različnih znanj, z izboljšanjem izdelkov ohranja obstoječa delovna mesta in povečuje dodano vrednost na zaposlenega in splošno prispeva k manjši občutljivosti podjetja v premagovanju nihanj trga.

 

Partner projekta je tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), ki je eden najstarejših muzejev za arhitekturo in oblikovanje v Evropi (1972). Le-ta predstavlja osrednjo slovensko ustanovo, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega, grafičnega oblikovanja, fotografije ter kulturnega in kreativnega sektorja.

 

MAO vodi in se vključuje v projekte v Sloveniji, pa tudi v regiji in širšem mednarodnem prostoru kot so European Prize for Urban Public Space; MoMA, New York – razstava The Architecture of Socialist Yugoslavia; See – Sharing Experience Europe – policy innovation design. MAO je komisar in producent Slovenije na Beneškem arhitekturnem bienalu, vodja vpisa Plečnikove dediščine na seznam UNESCO, vodja prve medresorske potujoče razstave Silent Revolutions: sodobno oblikovanje v Sloveniji, organizator mednarodnega Bienala oblikovanja v Ljubljani in vodja Future Architecture. Organizacija je tudi nosilka in organizator največje mednarodne konference arhitekturnih, oblikovalskih muzejev in organizacij.

 

Cilji muzeja, povezani s partnerskim sodelovanjem s KCDM, so izboljšava poslovnih procesov in strateškega upravljanja, izboljšanje komunikacije in obogatitev ponudbe izdelkov in storitev MAO, bogatejša storitev in pridobivanje znanja, ki bo služilo za boljše upravljanje in delovanje Centra za kreativnost.

 

Več o KCDM>>