fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
ODPRTI POZIV

Kreativni pogon: Vabilo ustvarjalcem za sodelovanje s podjetji

22. avg 2019

Center za kreativne industrije (CKI) Maribor in Platforma Center za kreativnost (CzK), pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, v okviru projekta KREATIVNI POGON vabita ustvarjalce s področja kulturno kreativnega sektorja, da se prijavijo za sodelovanje s podjetji iz različnih panog, ki potrebujejo ustvarjalce iz različnih področij. S tem lahko razširijo svoje možnosti za sodelovanje pri poslovnih in ustvarjalnih izzivih na novih področjih in z novimi podjetji. Prijavljeni ustvarjalci bodo namreč pridobili možnosti za predstavitev svojih referenc, znanj in idej izbranim podjetjem glede na potrebe le-teh. S podjetjem bodo imeli individualen kontakt z namenom iskanja priložnosti za prihodnje sodelovanje.

Kreativni pogon poteka v treh stopnjah:

1. Faza prijave na izziv in predstavitve kreativcev. Podjetje opredeli področje sodelovanja in se predstavi na spletnih straneh Centra za kreativnost (czk.si). Kreativci izberejo podjetje glede na svoje reference, želje in področje delovanja. Na izziv se prijavijo preko spletne strani www.czk.si z uporabniškim profilom – »Kreativec«, ki si ga uredijo in izpolnijo s kratko biografijo (izkušnje, izobrazba) in predstavitveno fotografijo ter se kot na dogodek prijavijo na objavljen izziv podjetja.

IZZIV 1: Rešitve za digitalno aplikacijo (22.8.-22.9. 2019)

IZZIV 2: Kreativno inoviranje in promocija na področju prodaje montažnih hiš (15.10.-8.11. 2019) – aktualen izziv!

IZZIV 3: Več kmalu

2. Sestanek in opredelitev izziva. Po pregledu prijav in izboru ter povabilu na sestanek, podjetje kreativcu podrobneje predstavi cilje, opredeli konkreten izziv in tam se dogovorita za roke predstavitev možnih rešitev. Podjetje in kreativec podpišeta izjavo o zaupnosti poslovnih informacij, ki je tudi del morebitnega sodelovanja in pogodbe.

3. Faza sodelovanja. V kolikor pride do obojestranskega interesa po sodelovanju se v tej fazi opredelijo vse značilnosti sodelovanja. V tem primeru bo CKI nudil pomoč pri sklenitvi pogodbe in opredelitvi obojestranskih pravic in obveznosti. Vključitev v projekt in končno sodelovanje ni obvezujoče za podjetje in kreativca. Projekt vzpostavlja možnost sodelovanja in spodbuja sodelovanje v skladu s standardi stroke.

Možna sodelovanja med ustvarjalci in podjetji so lahko usmerjena na: področja razvoja novih proizvodov, storitev ali procesov, inovativnega izkoriščanja proizvodnih potencialov podjetja (npr. stanki proizvodnje kot surovina za inovacije) in razvoj krožnega gospodarstva, dopolnitev znanj ali usposabljanja kadrov, znamčenje in nove tržne pristope, uvedbo inovacijske kulture in druge možne optimizacije poslovnih procesov.

Za dodatne informacije o projektu smo na voljo na centerzakreativneindustrije@gmail.com ali na info@czk.si.

Opomba:

Tekom projekta bo na voljo Izjava o zaupnosti podatkov, ki jo bodo podpisala podjetja in ustvarjalec z namenom varovanja poslovnih skrivnosti. Prav tako bo ob koncu projekta na voljo predloga Pogodbe o sodelovanju v pomoč pri sklepanju sodelovanja med podjetjem in ustvarjalci na področju storitev kulturno kreativnega sektorja.

Projekt Kreativni pogon 2019 poteka v okviru partnerske mreže Platforma Center za kreativnost 2019. Cilji projekta so:

  • vzpostavitev realne možnosti sodelovanja med podjetji in ustvarjalci ter podpora podjetjem, ki imajo potrebe po sodelovanju s kreativnimi industrijami;
  • predstavitve razvojnih priložnosti s strani podjetij zainteresiranim kreativcem in podjetjem na področju kreativnih dejavnosti ter spodbujanje inovativnosti v podjetjih;
  • predstavitev izbranih predstavnikov iz kreativnih dejavnosti podjetjem v skladu s pogoji sodelovanja v priloženi izjavi;
  • predstavitev podjetij širši javnosti in s tem pridobivanje potencialnih kadrov ter
  • vzpostavitev različnih oblik sodelovanja podjetij z ustvarjalci s področij kulturno kreativnega sektorja.

Projekt je del partnerske mreže.