fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Online posvet

Mednarodni odnosi v kulturi in javna diplomacija

9. in 10. jun 2020

Pandemija covid-19 je tudi mednarodne odnose v kulturi postavila na glavo. Odpoved dogodkov, iskanje novih formatov povezovanja in promocije, pospešena digitalizacija ob omejenih tehničnih zmogljivostih, znižana ali celo blokirana finančna sredstva … To je le nekaj fenomenov, s katerimi se sooča naša celotna DKP mreža. Hkrati sta prav kulturni in kreativni sektor ter turizem dva najbolj prizadeta sektorja, ki trenutno najbolj potrebujeta našo podporo. Še pomembnejše: Sta sektorja, ki sta ključna pri gospodarskem in družbenem zagonu po krizi.

 

Kako torej prilagoditi naš način dela, da bomo čim bolj kos novim izzivom? Kateri so koristni inštrumenti? Kako izkoristiti dodano vrednost evropskega povezovanja? Kako biti čim bolj v podporo našim vodilnim javnim organizacijam na področju kulture, kreativnosti in turizma? Cilj posveta je DKP mrežo opremiti s konkretnimi usmeritvami v želji, da bo naš odziv na spremembe v mednarodnih odnosih v kulturi čim bolj učinkovit in enoten. Spodbuditi želimo tudi izmenjavo dobrih praks in izkušenj med DKP, ki so nam lahko navdih in vodilo za prihodnje delo.

 

Posvet je v prvi vrsti namenjen vsem, ki na DKP skrbite za mednarodne odnose v kulturi, in vsem, ki se pripravljate na odhod v tujino. Drugi, bolj gospodarsko obarvan del, priporočamo tudi ekonomskim svetovalcem. Sicer ste dobrodošli vsi v zunanji in notranji službi, ki vas zanima obravnavana tematika.

Torek, 9. junij 2020

Kako izvajati mednarodne odnose v kulturi in javno diplomacijo v novih razmerah?

13.00 – 13.15

Uvod, GD VP Iztok Grmek

 

Povzetek ankete in glavne smernice v 2020, Petra Kežman, ZJK

13.15 – 13.30

Vizija novega vodstva MK, DS Ignacija Fridl Jarc

13.30 – 14.15

Dodana vrednost evropskega povezovanja, GD EUNIC Global Gitte Zschoch

 

odmor

14.30 – 15.15

Digitalizacija javne diplomacije: dobre prakse, Czech Centres in naši DKP

Sreda, 10. junij 2020

Kako podpreti slovenski kulturni in kreativni sektor ter turizem v novih razmerah?

13.00 – 13 .30

Kako podpreti slovenski kulturni in kreativni sektor? Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost

13.30 – 14.00

Kako podpreti slovenski filmski sektor? Nataša Bučar, direktorica SFC

14.00 – 14.30

Kako podpreti slovenski knjižni sektor? Renata Zamida, direktorica JAK

 

odmor

14.45 – 15.15

Kako podpreti slovenski turizem? Maja Pak, direktorica STO

15.15 – 15.45

Kako okrepiti sinergije med umetnostjo, znanostjo in gospodarstvom? Jurij Krpan,

umetniški vodja Zavod Kapelica