fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
OBVESTILO

Znan je rok za prijavo na JR CzK 2020-2021

9. junij 2020

[OBVESTILO] Novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« je 09. 06. 2020.

Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo biti  oddane v zaprti ovojnici na način, kot je opredeljeno v dokumentaciji javnega razpisa v II. Prijavnem obrazcu.

Zaenkrat se lahko še vedno prijavite na individualna svetovanja, ki ob razpisu potekajo na spletu, v organizaciji CzK. 

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo vlog na JR »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« (JR CzK 2020- 2021).

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS) s katerim je ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ). Sklep Vlade RS začne veljati 1. junija 2020.

Rok za oddajo na javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« je v skladu z drugim odstavkom 6. člena  ZZUSUDJZ, 8. (osmi) dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom navedenega zakona in to je 09. 06. 2020.

Pomoč pri pripravi vlog v organizaciji Centra za kreativnost bo potekala na način, kot je potekala do sedaj. Za informacije spremljajte obvestila v dogodku Izobraževanja ob razpisu CzK 2020-2021.