fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Javno povabilo

Pridružite se Partnerski mreži CzK v letu 2022!

Rok za prijave: 6. sep 2021

Od letošnjega junija je odprto javno povabilo Centra za kreativnost (CzK), ki vabi zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo vizijo in programi v letu 2022 vključijo v Partnersko mrežo CezK in soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja.


Center za kreativnost želi s partnersko mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije, razvojno naravnane programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri oblikovanju lokalnih in nacionalnih politik, so-pripravljati programe s področja kreativnega sektorja (izobraževanja, konference, predavanja, delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih izdelkov in storitev idr.) ter vzajemno podpirati in promovirati dejavnosti kreativnega sektorja doma in v tujini.

 

Zainteresirane organizacije s kulturnega in kreativnega sektorja morajo na osnovi tega javnega povabila predložiti programe projektov, ki bodo izvedeni  med januarjem in julijem 2022. Celotno besedilo javnega povabila in prijavno gradivo za partnersko mrežo CzK je na voljo tukaj, rok za prijavo predlogov projektov za koprodukcijo pa je 6. september 2021. Več informacij o dosedanjem delovanju Partnerske mreže CzK in aktualnih programih partnerjev v letu 2021, pa je na voljo na tej povezavi .