fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
ANKETA

Prakse patentiranja in intelektualne lastnine

26. jun 2019

Posredujemo anketo projekta Creative FLIP, s katero želijo izvedeti, kakšene so prakse na področju patentiranja in intelektualne lastnine v KKI in kako te prakse vidijo podjetja, ki delujejo v sektorju kulturno-kreativnih industrij.

Projekt Creative FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting, slovensko “Financiranje, učenje, inovacije in patentiranje”) je pilotni projekt, ki ga sofinancira EU, katerega glavni cilj je podpirati zdrave in trajnostne ekosisteme za kulturne in kreativne industrije (KKI) v zvezi s temi štirimi ključnimi političnimi področji.