fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Rezultati

Rezultati: Natečaj Made in Slovenia

16. jul 2020

MAO

 

Center za kreativnost, ki deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, je razpisal javni, odprti natečaj za oblikovanje celostne podobe razstav, postavitev priložnostnih razstav in oblikovanje znaka odličnosti »Made in Slovenia«. Načrtujemo več priložnostnih razstav, ki jih bodo v času predsedovanja Slovenije Evropskemu svetu izvedla veleposlaništva Republike Slovenije po svetu. Zaradi potrebe po enovitosti promocije med predsedovanjem na vseh svetovnih lokacijah, ki je “izložba” slovenske nacionalne odličnosti (ustvarjalne, gospodarske, kulinarične …) in kreativnosti kot prednostne teme ter spodbujanja so-ustvarjanja, smo izvedli oblikovalski natečaj, ki je imel dva sklopa.

 

Prvi sklop je namenjen oblikovanju potujoče modularne razstave izdelkov, ki predstavljajo dobre prakse slovenskih ustvarjalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju. Drug sklop pa je sestavljen iz znaka odličnosti, ki ga bodo prejeli v izbor uvrščeni izdelki ter grafične identitete razstave.

 

Na javni natečaj za izbor oblikovanja postavitve razstave, podobe razstave in znaka odličnosti »Made in Slovenia«. je prispelo skupaj 20 predlogov avtorjev oz. avtorskih skupin, ki so vsebovali 17 predlogov za znak odličnosti in grafično podobo razstave ter 14 predlogov za oblikovanje postavitve razstave. Predlogi so bili anonimni, zato komisija ni bila seznanjena z imeni prijaviteljev.

 

Strokovna komisija je najprej individualno ocenila prispele predloge po vnaprej določenih kriterijih iz razpisa ter na ta način oblikovala ožji izbor predlogov. Na skupnem sestanku pa je sprejela soglasen sklep, da prvo mesto na natečaju v sklopu za oblikovanje razstave podeli predlogu z anonimno kodo ZIGZAG, prvo nagrado v sklopu za oblikovanje znaka in grafične identitete razstave pa predlogu 09090. Vsak izmed njih prejme denarno nagrado v višini 3000 eur. Z izbranima prijaviteljema bo naročnik izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s četrtim odstavkom 46. člena ZJN-3 za oddajo naročila del.

 

Komisija je na 2. mesto v sklopu za oblikovanje razstave uvrstila predlog z imenom On_the_go_2020, na 3. mesto pa predlog pod kodo 09090. V kategoriji znak in grafična identiteta razstave  pa je 2. mesto podelila predlogu ZIGZAG, 3. mesto pa predlogu pod imenom ZLATA. Komisija je v 1.sklopu postavila mejo za dodelitev odkupa na vsaj 65 točk, v drugem sklopu pa na več kot 80 točk. Ker 4. in 5. mesto zato nista bili podeljeni, se je komisija odločila denarno nadomestilo v obeh kategorijah za 2. in 3. mesto povišati na 1200 eur.

 

Prvonagrajeni predlog za  oblikovanje razstave pod imenom ZIGZAG je komisijo prepričal zaradi svoje prilagodljivosti v zasnovi. Poleg tega pa je rešitev sveža, neobremenjena in racionalna s stališča porabe materiala. Predlog predvideva uporabo transportnih škatel za samo postavitev razstave, barvni poudarki pa so dovolj subtilni, da ne preglasijo celotne razstave. Potrebna pa bo uskladitev postavitve z izbranim znakom. Komisija je v povprečju predlog ZIGZAG točkovala z 86 točkami od 100 možnih.

 

Prvonagrajeni predlog za oblikovanje vizualne identitete razstave in znaka odličnosti pod imenom 09090 je komisijo prepričal predvsem s svojo odsotnostjo simbolike. Znak je zasnovan kot optična grafična koda, ki je unikatna za vsak izbran izdelek (računalniško generirana). Znak deluje tudi brez napisa, prepriča pa s svojo dinamičnostjo in nenavadnostjo. Potrebna pa bo uskladitev razstave in znaka. Komisija je predlog 09090 v povprečju točkovala z 84,2 točkami od 100 možnih.

 

Objavljamo dobitnike nagrad po sklopih.

 

sklop: Oblikovanje razstave:

 1. ZIGZAG 86 točk
  Kabinet 01, d.o.o., Dunajska cesta 49, Ljubljana
  avtorji: Jan Jagodič, Martin Košir, Jaka Rozman
 2. On_the_go_2020     82.8 točk
  avtorja: Nina Rojc in Branko Hojnik
 3. 09090 82.6 točk
  Studio kruh, d.o.o.
  avtorji: Gregor Makovec, Gašper Uršič, Anže Jesenovec, Urška Ganta, Vid Žnidaršič, Matjaž Bahor.

 

sklop: Znak odličnosti in oblikovanje vizualne identitete razstave

 1. 09090 84.2 točk
  Studio kruh, d.o.o., Ulica Ivane Kobilce 1, Ljubljana
  avtorji: Gregor Makovec, Gašper Uršič, Anže Jesenovec, Urška Ganta, Vid Žnidaršič, Matjaž Bahor.
 2. ZIGZAG 81.6 točk
  Kabinet 01, d.o.o.
  avtorji: Jan Jagodič, Martin Košir, Jaka Rozman
 3. ZLATA 66.2 točk
  Arhitekturno projektiranje Peter Bulovec, s.p., Viška cesta 49B, Ljubljana
  avtorja: Peter Bulovec, Taja Dežman