fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
OBVESTILO

Rezultati razpisa JR CzK 2019

23. sept 2019

V četrtek, 19. septembra 2019, je Ministrstvo za kulturo na svojih spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019), prvega tovrstnega razpisa v Sloveniji, ki spodbuja razvoj kreativnih industrij in tesnejše sodelovanje kulturno-kreativnega sektorja z gospodarstvom, pri čemer sektorja nastopata kot enakovredna partnerja.

Razpis, ki je bil prvič objavljen 1. marca 2019, je naletel na izjemno zanimanje potencialnih prijaviteljev. V sklopu podpornih aktivnosti, ki jih je izvajala Platforma Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana, se je predstavitev, izobraževanja in individualnih svetovanj v Ljubljani, Kopru, Novem mestu in Mariboru udeležilo več kot 500 zainteresiranih udeleženk in udeležencev.

O velikem zanimanju s strani kulturno-kreativnega sektorja in gospodarstva priča tudi število prijaviteljev. Na prvi razpis je prispelo 150 prijav projektov iz ciljnih področij kulturno-kreativnega sektorja, kot so: arhitektura, oblikovanje in vizualne umetnosti, programska oprema in igre, kulturni turizem, kulturna dediščina, knjiga, film in avdiovizualna dejavnost, kulturno-umetnostna vzgoja, glasba, oglaševanje, mediji in drugo umetniško ustvarjanje. Veliko projektov se ukvarja s trajnostnim razvojem in pozitivnimi učinki v družbi.

Ob prvi objavi je bilo za sofinanciranje izbranih 30 projektov. V sklopih A1 – preveritev koncepta in A2 – kreativni start-up so izbrali obakrat po 11 projektov; v sklopu A3 – kreativni povezovalnik pa 8 projektov. Med vsemi izbranimi je bilo 18 prijaviteljev iz Vzhodne regije in 12 iz Zahodne regije. Glede na področja ustvarjanja je bilo največ izbranih projektov iz oblikovanja in vizualnih umetnosti (16), kar predstavlja 43%, s tega področja je bilo tudi največ prijavljenih projektov. Sledilo je področje programske opreme in iger, sofinancirani pa bodo tudi projekti s področij filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetnostne vzgoje, knjige, kulturne dediščine in kulturnega turizma.

Jeseni bo Ministrstvo za kulturo organiziralo javne predstavitve izbranih projektov in prijaviteljev. Do konca leta 2022 se bo zvrstilo več razpisov, drugi bo objavljen že jeseni 2019. To pa bo tudi priložnost za vse prijavitelje, ki sedaj morda niso prejeli zadostno število točk.

Na Ministrstvu za kulturo in na Centru za kreativnosti, ki deluje pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, želimo, da se z uspešnimi izvajanjem Platforme Center za kreativnost zagotovijo dolgoročnejši interdisciplinarni ukrepi v podporo kulturno-kreativnemu sektorju. Z razpisi spodbujamo zagonska podjetja, inovativne projekte in vzpostavljamo okolje, da se lahko kreativci učinkovito povezujejo z gospodarstvom in svoje zamisli uresničujejo v podjetniških projektih, kar zagotavlja razvoj kulturno-kreativnega sektorja in je dodana vrednost tudi za gospodarstvo.

Ministrstvo za kulturno si bo prizadevalo, da se bo tovrstna podpora kulturno-kreativnemu sektorju nadaljevala tudi v novi finančni perspektivi, torej po letu 2022.