fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Poročilo

Urbana akademija v Škofji Loki in Kamniku

31. jul 2020

KD ProstoRož v sodelovanju s Centrom za kreativnost v sklopu Partnerske mreže CzK 2020 izvaja projekt Urbana akademija, ki je bila letos izvedena prvič. Projekt je namenjen izobraževanju in mentoriranju občinskih uslužbencev in lokalnih kreativcev o taktičnem urbanizmu, ustvarjanju prostora, začasni rabi in drugih praksah kreativne urbane revitalizacije. Do sedaj je bilo vzpostaljeno sodelovanje z občinama Škofja Loka in Kamnik.

URBANA AKADEMIJA – VOJAŠNICA V ŠKOFJI LOKI

Svetovanje Občini Škofja Loka pri komunikaciji z uporabniki pri ureditvi zunanjih površin stare vojašnice

 

Urbana akademija je namenjena kreativcem in občinskim upravam, da skupaj rešijo urbani problem v lastnem mestu in med procesom okrepijo svoje znanje ter skozi prakso izboljšajo svoje sodelovanje. Epidemija koronavirusa nam je prekrižala načrte, zato smo Urbano akademijo nekoliko prilagodili in Občini Škofja Loka letos pomladi s sodelovanjem na daljavo pomagali pri načrtovanju participativne prenove javnega prostora in vzpostavljanju komunikacije z uporabniki vojašnice.

 

Območje stare vojašnice v zadnjih letih postaja novo središče urbane kulture v Škofji Loki. Nekdanje vojaške objekte naseljujejo skejterji, klub Rdeča ostriga, taborniki, društvo upokojencev, ljudska univerza, tukaj imajo prostore številna društva in lokalne skupine. Vojašnica tako združuje izjemno raznoliko skupnost ljudi, ki na relativno majhnem območju zelo učinkovito sobivajo. Prostor je raznolik tudi v svojih zunanjih površinah, na katerih se nahajajo pump track, skate park, košarkaško igrišče, drevored, zelenice, ipd. Zunanjih površin vojašnice ne uporabljajo zgolj organizacije, temveč tudi drugi občani, saj se nahaja v neposredni bližini glavne poti na Kamnitnik, dnevno pa zaradi novozgrajenega vrtca na območje migrira tudi večje število otrok in njihovih staršev. Občani prostor uporabljajo tudi za rekreativno vadbo in obisk večjih dogodkov, kot so tržnica, koncerti in amaterska športna tekmovanja. Število uporabnikov in dejavnosti v parku naglo narašča, zato je nastala potreba po organizirani ureditvi in vzdrževanju skupnih zunanjih površin. 

 

Pri tako velikem številu uporabnikov in kompleksnosti uporabe je ključno da načrtovanje skupnega prostora temelji na participativnem pristopu in na redni komunikaciji med občino in uporabniki. Največji izziv za škofjeloško občino je zato predstavljal način, kako predstaviti svoje prostorske načrte vsem uporabnikom prostora ter se skupaj z njimi lotiti prenove javnega prostora, da bo ta še naprej deloval vključujoče in pestro, hkrati pa upošteval raznolike potrebe uporabnikov. Po usklajevanju ciljev za javni prostor z vodstvom občine smo organizirali delavnico, na kateri smo uskladili projekte različnih občinskih oddelkov ter občinske uslužbence povabili, da se pri načrtovanju javnega prostora postavijo v vlogo uporabnikov, ki večinoma izhajajo iz kreativnega in urbanega sektorja. Na ta način so bolje razumeli njihove potrebe in želje ter se bolje pripravili na prvo skupno srečanje vseh glavnih uporabnikov prostora. Namen dogodka je bila predstavitev obstoječih načrtov in občinske vizije za območje ter nuditi uporabnikom priložnost, da se vključijo v načrtovanje vzdrževanja in prenove. S pomočjo prostoRoža so občinski uslužbenci in uporabniki območja stare vojašnice uspeli oblikovati skupno vizijo javnega prostora vojašnice ter načrtovati kratkoročne intervencije, ki vizijo podpirajo. V parku se bosta tako med drugim že letos jeseni obnovili poti na Kamnitnik.

 

Stara vojašnica predstavlja dober primer učinkovitega sobivanja velikega števila uporabnikov, ki delujejo na območju, vendar raznolikost njihovih potreb občini prinaša veliko izzivov. Za občino je namreč ključno, da uspešno vzpostavlja komunikacijo med občino in uporabniki ter načrtuje participativni pristop prenove javnega prostora, ki bo upošteval in zadovoljil vse uporabnike. Občini Škofja Loka smo z metodami, ki temeljijo na vključevanju skupnosti pri oblikovanju kolektivne vizije prostora pomagali, da so razvili način vključevanja svojih deležnikov v diskurz o javnem prostoru. Zaradi izboljšanega procesa bo občina na območju v prihodnje lažje in bolj učinkovito načrtovala intervencije, ki bodo v skladu s skupno vizijo in skupnim ciljem vseh uporabnikov prostora. 

URBANA AKADEMIJA – KAMNIK

Revitalizacija industrijskega območja smodnišnice

 

Smodnišnica je del Kamnika, ki je tudi po zaprtju proizvodnje smodnika veljal za izrazito industrijsko območje. Občina Kamnik se zadnja leta zavzema za njegovo revitalizacijo, saj območje omogoča ponovno kreativno rabo praznih in slabše izkoriščenih območij, stavb in infrastruktur. Občini in mladim lokalnim urbanistom (Jan Šimnovec, Mitja Kuret, Žan Lozar) smo svetovali pri načrtovanju in realizaciji obnove objekta znotraj smodnišnice. Gre za začasno intervencijo, ki bo omogočala prehod med kulturnim domom Kamnik in starim industrijskim območjem, obenem pa bo med letošnjim Kamfestom nudila sedišča za udeležbo koncertov, predavanj in nastopov drugega tipa. 

 

Intervencija v prostoru bo postavljena med 7. in 15. avgustom v času Kamfesta. V smodnišnici se bo odvijala tudi poletni urbani masterclass, kjer bodo gosti iz celega sveta delili svoje izkušnje iz urbanističnega področja. Če bo prostor med začasno intervencijo zaživel, bo takšna transformacija predstavljala odlično izhodišče za dolgoročno oblikovanje kreativne četrti v Kamniku.

Projekt Urbana akademija je del partnerske mreže Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenije.

9863