fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
OBVESTILO

Zahteva za popravek informacij objavljenih v oddaji Odmevi

25. jan 2019

Dne 22. januarja je bil v dnevnoinformativni oddaji Odmevi objavljen prispevek novinarke Špele Kožar, ki se nanaša na delovanje Centra za kreativnost. V njem je novinarka objavila zneske javnih naročil, ki naj bi jih Center za kreativnost naročil pri podizvajalcih storitev. V prispevku novinarka ni predstavila konteksta delovanja projekta Centra za kreativnost ter ni preverila javno objavljenih dejstev, zato zahtevamo popravek objavljenih podatkov in infografike. Podane ocene nakazujejo na enostransko poročanje, odsotnost podatkov o trajanju, oblikah ter kompleksnosti posameznih javnih naročil. Kažejo na nepoznavanja zahtev, ciljev in načinov financiranja projekta, ki se izvaja v sklopu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Za doseganje najugodnejših cen na trgu mora Center za kreativnost skladno s pravili EU in slovensko zakonodajo za vsako istovrstno storitev ali izvajalca, ki bo v 5 letih predvidoma presegla znesek 20.000 EUR objaviti javno naročilo in izbirati najugodnejšega ponudnika na trgu. Zato je vsako javno naročilo javno objavljeno in se zanj zbirajo najugodnejše ponudbe. Izbrani ponudniki so ponudili najnižjo oziroma najugodnejšo ceno med konkurenco. Vsa javna naročila so objavljena na portalu javnih naročil, spletni strani MAO ter spletnih straneh CzK.

Novinarka ni objavila dejstva, da mora izvajalec javnega naročila ob vsakem naročilu navesti ocenjeno vrednost javnega naročila za celotno obdobje trajanja projekta oz. izvedbe javnega naročila tj. do leta 2022, ki se postavi vnaprej, na podlagi primerljivih cen tovrstnih storitev. Ti zneski so zato lahko višji kot dejanske ponudne ali realizacije pogodb. Pogodbe, ki so bile sklenjene s podizvajalci predstavljajo ocenjeni znesek, ki je lahko dosežen v obdobju petih let, torej do konca trajanja projekta l. 2022. Novinarka ni jasno navedla, da ne gre za porabljena sredstva, niti ni navedla, da ni nujno, da bo realizirana celotna ocenjena vrednost pogodbe.

Nekatere pogodbe, ki jih novinarka navaja so bile prekinjene, zneski pa so bili napačno navedeni. Druge pogodbe se izvajajo skozi okvirne sporazume in sukcesivno, z vsakokratnim odpiranjem konkurence in zbiranjem ponudb za posamezno storitev ali glede na mesečne zneske.