Kaj želite poiskati?

Boštjan Jerman

Heba d.o.o.

kontakt

Izkušnje ima na področju odnosov z javnostmi in projektnega vodenja v EU in mednarodnih organizacijah. Dela kot svetovalec za Slovenijo pri Informacijski službi ZN na Dunaju in je član izvršnega odbora Društva za ZN za Slovenijo ter član izvršnega odbora Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Je zunanji sodelavec za vire financiranja s področja socialnih inovacij pri socialnem podjetju Malo mesto. Od l. 2017 je član projektne pisarne Kompetenčnega centra za design management 2.0: design management in odnosi z javnostmi, od julija 2018 pa mentor pri European Social Innovation Competition, ki deluje v okviru EU.