Kaj želite poiskati?

Lela Angela Mršek Bajda

kontakt

Njena specializacija sta usposabljanje za trajnostno komuniciranje in treniranje veščin pisanja. Leta 2018 je imela 27 let izkušenj na področju integriranega komuniciranja. Je prejemnica mednarodnih nagrad za strokovnost na teh dveh področjih. Bila je nadzorna, ekspertna svetnica ter nacionalna koordinatorka v petih EU projektih. Je izkušena predavateljica in trenerka za izvajanje odnosov z javnostmi, oblikovanje produktov, strateško načrtovanje, mednarodno povezovanje. Upravljala je start-up faze mikro podjetij. Sodelovala je pri uvajanju, merjenju in nagrajevanju strokovnih standardov v slovenski praksi odnosov z javnostmi. Pod psevdonimom Lela B. Njatin deluje kot samozaposlena pisateljica in vizualna umetnica.