Kaj želite poiskati?

mag. Mateja Š. Dimic

Steklarna Hrastnik

Oblikovalka, ki je v Steklarni Hrastnik zadolžena za razvoj in oblikovanje novih produktov ter krepitev kompetenc na področju design managementa. Zaveda se, da je tesnejša integracija oblikovanja v poslovne procese in strategije priložnost za razlikovanje od konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov. Pri vodenju kreativnih procesov daje velik poudarek spodbujanju inoviranja skozi različne metode in tehnike "design thinkinga".