Kaj želite poiskati?

ŠGZ

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

ŠGZ s kakovostnim in skrbnim delom ustvarja večje možnosti uspešnega delovanja svojih članov na slovenskem, kot tudi na tujih trgih. So mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v regiji in delujejo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost. Svojim članom nudijo brezplačna poslovna svetovanja z različnih področij, informirajo jih o javnih razpisih, možnostih poslovanja s tujino, poslovnih priložnostih, ugodnostih, postopkih pridobivanja dovoljenj ipd.. Prav tako pri njih deluje SPOT registracija, kjer lahko dobijo informacije, potrebne za ustanovitev in delovanje podjetja.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/czksi759/public_html/wp-content/themes/czk/template-parts/content-czk_profil.php on line 169