fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
DOGODEK

13. mednarodna poletna šola muzeologije: Prihodnost tradicije

27.–31. maj 2019

Koper in Piran

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

MUZEJI KOT KULTURNA SREDIŠČA: Prihodnost tradicije

 

Organizatorji: Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem & Forum slovanskih kultur & ICOM Slovenija & Center za kreativnost, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

Partnerji: Pokrajinski muzej Koper & Pomorski muzej “Sergej Mašera” Piran

 

Tema 13. mednarodne poletne šole muzeologije se osredotoča na temo mednarodnega muzejskega dne 2019, kot ga je definiral ICOM, in sicer o novih vlogah muzejev kot aktivnih akterjev v svojih skupnostih – »Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije.«

 

Vloga muzejev v družbi se spreminja. Muzej vedno znova odkrivajo svojo vlogo v želji, da bi postali bolj interaktivni, osredotočeni na javnosti, usmerjeni v skupnost, prožni, prilagodljivi in mobilni. Postali so kulturna središča, ki delujejo kot platforme, kjer se ustvarjalnost prepleta z znanjem in kjer obiskovalci lahko soustvarjajo, delijo in sodelujejo.

 

Ob ohranjanju svojega izvornega poslanstva – zbiranja, konserviranja, komuniciranja, raziskovanja, razstavljanja – so muzeji preoblikovali svoje pristope, da bi ostali v stiku s skupnostjo, kateri služijo. Tako iščejo inovativne načine, kako se spopadati s sodobnimi družbenimi temami in konflikti. Z delovanjem na lokalni ravni pa muzeji delujejo tudi kot zagovorniki in posredniki glede globalnih problemov ter se na ta način trudijo proaktivno odgovarjati na izzive današnje družbe. Kot ustanove, ki tvorijo srž družbe, imajo muzeji moč, da vzpostavijo dialog med kulturami, gradijo mostove za mir v svetu in orisujejo trajnostno prihodnost.

 

Muzeji vse bolj privzemajo svojo vlogo kot kulturna središča, ob tem pa odkrivajo tudi nove načine, kako ovrednotiti svoje zbirke, njihovo porajanje in dediščine, ob tem pa ustvarjajo navade. Slednje bodo imele nov pomen za bodoče generacije in bodo na globalni ravni vplivale na vse bolj raznoliko sodobno javnost. To preoblikovanje, ki bo temeljno zaznamovalo tako muzeološko teorijo kot prakso, zahteva, da premislimo o vrednosti muzejev in preizprašamo etične meje, ki določujejo naravo našega dela kot muzejskih strokovnjakov.

 

Kot središče skupnosti, hkrati pa temeljni del globalne mreže, muzej ponuja platformo, kjer potrebe in stališča lokalne skupnosti lahko prevedemo v globalni kontekst.

 

http://imd.icom.museum/international-museum-day-2019/museums-as-cultural-hubs-the-future-of-tradition/

 

 

PROGRAM IN CILJI

 

Program poletne šole je zasnovan v sodelovanju z ustanovami, ki se z različnih vidikov ukvarjajo s področjem muzeologije. Temelji na izmenjavi dobrih praks med evropskimi strokovnjaki is širokimi in raznolikimi izkušnjami in ekspertizo. Slednje bodo predstavljene v obliki predavanj, delavnic in debat.

 

Glavni cilj poletne šole je vzpostaviti komunikacijo in odprto debato med muzejskimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja izobraževanja ter študenti. Udeleženci bodo imeli priložnost spoznati pretekle in aktualne muzejske projekte ter dobre prakse, da bi nato lahko premislili o pomenu muzejev, njihovi sedanji vlogi z in odnosu do družbe. Predavatelji iz različnih evropskih držav bodo predstavili svoje izkušnje, znanje, stališča, strategije in mnenja o muzejih in muzeologiji ter tako ponudili udeležencem priložnost, da se seznanijo s širšim evropskim sodobnim pogledom na temo.

 

PREDAVATELJI IN TEME NA KRATKO

 • Alenka Pirman (ICOM gost; H2020 project TRACES),
 • Kieran Long (S, potrditi temo),
 • Kaja Širok (Slo; muzeji nekdanje Jugoslavije),
 • Andreja Rihter (Slo, Evropske kulturne poti),
 • Darko Babić (Cro; Kompetence in znanje muzejskih kustosov leta 2030),
 • Tanja Rožembergar (Slo; projekt SWICH),
 • Neža Čebron Lipovec & Ana Plestenjak (Slo, Revitalizacija skladišč soli),
 • Franco Juri (Slo, Sal Nostrum – muzeološka interpretacija),
 • Dušan Medin (Mne, Muzeji kot središča v Črni Gori),
 • Lidija Milašinović (Sr, Muzej kot magnet),
 • Matevž Čelik (Slo, Vloga muzejev v sodobni kulturni politiki),
 • Blaž Peršin(Slo, Investiranje in fondi EU za muzeje in kulturno dediščino),
 • Irena Šinkovec (Slo, Moja Ljubljanica),
 • Aleksandra Berberih Slana (Slo, potrditi temo),
 • Darko Komšo (Cro, potrditi temo),
 • Kristina Pandža (Cro, Prihodnost industrijske preteklosti Reke);
 • Delavnica v Pokrajinskem muzej Koper z Mašo Sakara Sučević in Brigito Jenko – Kritični ogled in diskusija na muzejskem vrtu;
 • Delavnica v Pomorskem muzeju v Piranu z Duško Žitko in Romano Kačič.

 

UDELEŽENCI

 

Trinajsta mednarodna poletna šola muzeologije temelji na prenosu znanj in izmenjavi idej skozi neposredni komunikacijski proces, zato je zasnovana za različne udeležence, kot so muzejski strokovnjaki, študenti, izobraževalcu na področju muzeologije ter druge zainteresirane za muzeje kot aktivne in dinamične deležnike v sodobni družbi.

 

UDELEŽNI ŠTUDENTI BODO PRIDOBILI 3 ECTS (EVROPSKE KREDITNE TOČKE).

 

PRIJAVE ZA DOGODEK SO ZAPRTE.