fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Priporočamo

BIO26| Odprto znanje: Smer K

27.–29. nov 2019

Podhod Ajdovščina

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Smer K, projekt skupine, ki v sklopu BIO26| Odprto znanje sodeluje z Univerzo, bo tekom bienala gostil nabor izobraževalnih dogodkov na tematike, ki se bodo odvijale okoli hrane in z vodilom o okoljski ozaveščenosti. Ključni del projekta je, da skupaj s študenti in gostujočimi strokovnjaki pripravimo obrok, ki je skrbno izbran za vsak dogodek. Cilj projekta Smer K je, da uvedemo nove učne ergonomije ter povežemo deležnike z različnimi ozadji in izobraževalne ustanove.

 

Projekt: Smer K
Ali nov program za produkcijo znanja lahko spodbudi izmenjavo med fakultetami in civilnimi akterji, olajša odnose med posameznimi nivoji univerze ter na novo ovrednoti vsakodnevno življenje študentov in profesorjev? Nomadska kuhinja postane testni poligon za razmislek o izobraževalnih praksah ter predlaga novo orodje za horizontalno izmenjavo znanja. Program se izvaja na Univerzi v Ljubljani, k sodelovanju pa so vabljene vse fakultete in akademije ter tudi civilni akterji. S tem ko uvede družabni aktivnosti kuhanja in skupnega prehranjevanja, se program pomika po hierarhijah znanja v formatu odprte univerze. Smer K torej služi kot družabno vozlišče in neformalni prostor učenja v vsakdanjem življenju univerze, ter kot meddisciplinarno izobraževalno okolje and prostor nastopanja za širšo javnost.

Sreda, 27. nov 2019

Zapor in kam po njem?

V letu 2019 so študentke_je sodelovali v projektu v zaporu za ženske na Igu ter v Prevzgojnem domu za mladoletnike v Radečah. V nadaljevanju projekta želimo ustvariti prostor, kjer bi mladostniki iz Radeč lahko preživljali čas med vikend izhodi iz zapora oz. prevzgojnega doma. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Četrtek, 28. nov 2019

Preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva

Brezdomstvo je v Sloveniji nastalo kot masovni pojav po prehodu v kapitalistični Sistem in se je v času do danes povečevalo. Ob iniciativi študentk PEF je leta 2005 nastalo društvo Kralji ulice, ki razvija inovativne programe za brezdomne. Med prizadevanji Kraljev ulice je eno od najpomembnejših zagotavljanje možnosti za varno in dostojno nastanitev brezdomnih. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Petek, 29. nov 2019

Refleksija šolskega prostora

V šolskem letu 2018/10 se je na PEF odvila niz okroglih miz, ki so kritično obravnavale sedanje stanje in razvoj osnovnega in srednjega šolstva v SLO. Osredotočale so se na kritiko neoliberalnih družbenih trendov v šolstvu, kot so individualizacija, porast tekmovalnosti, kvantifikacija znanja in kategorizacija učečih. Razpravljalci_ke so menili, da sodobna šola premalo pozornosti posveča socialnemu in emocionalnemu učenju, sodelovanju ter vzajemnost in krepitvi pripadnosti. V kolikšni meri pa k tem trendom prispeva študij na PEF? V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Program Bienale oblikovanja