fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Konferenca

Dan inovativnosti 2020: “Simptomi kreativnosti”

30. nov 2020

| 9:30

na spletu

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Center za kreativnost se je pridružil organizaciji 18. Dneva inovativnosti, ki ga GZS letos prvič organizira v sodelovanju s Kreativnim forumom (creativeforum.si). Dogodek letos postavlja v središče pomen kreativnosti in potencial kreativne industrije za ustvarjanje rešitev in izhoda iz aktualne krize zaradi epidemije COVID-19. 

 

Dan inovativnosti, vodilna slovenska konferenca na temo inovativnosti v gospodarstvu, v letošnjem letu krepi svoj globalni značaj. Letošnja konferenca bo potekala pod naslovom »Simptomi kreativnosti« in bo na edinstven način povezala predstavnike gospodarstva, kreativnega sektorja in politike iz Slovenije in tujine. Dan inovativnosti bo potekal 30. novembra 2020 v spletni izvedbi in se bo zaključil s podelitvijo 18. nacionalnih priznanj GZS za inovacije.

 

Dan inovativnosti letos poteka že 18. leto zapored in predstavlja eno izmed osrednjih pobud v slovenskem prostoru, namenjenih dvigu zavedanja o pomenu inovativnosti v gospodarstvu ter spodbujanju in prepoznavanju presežkov na področju inovativnosti. Letošnji poteka skupaj v sodelovanju s creativeforum.si, edinim zunanjepolitičnim kreativnim forumom v regiji, ki kreativni sektor naslavlja kot gonilo družbenega in gospodarskega napredka, mednarodnega razvoja, stabilnosti in varnosti. Kreativni forum je leta 2018 ustanovilo Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi partnerji. Primarno je usmerjen v Zahodni Balkan in evropsko soseščino, vendar bo letos – glede na svetovni domet krize – povezal kreativce, podjetnike in oblikovalce politik iz vsega sveta.

 

Oglejte si bogat mednarodni program Dneva inovativnosti in se pridružite dogodku. Na dogodek se je potrebno prijaviti na http://www.creativeforum.si!

18. Dan inovativnosti in podelitev nacionalnih priznanj GZS za inovacije potekata v organizaciji Kreativnega foruma, Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zunanje zadeve, Centra za kreativnost, Poligona in številnih mednarodnih partnerjev.

9:00

Pozdravni nagovor

9:45-10:45

Osrednja tema: Pospešite rast svojega podjetja z inovacijami v storitvah, Kristi Hodak, pomočnica direktorja oblikovanja v podjetju McKinsey & Company, Združeno kraljestvo

 

Živimo v paradoksalnem času. Imamo orodja, s katerimi se lahko v hipu povežemo z ljudmi po vsem svetu, in tehnologijo, s katero lahko v hipu delimo svoje znanje, a še vedno zapravljamo ure in ure za izpolnjevanje obrazcev na papirju za preproste, vsakodnevne storitve in nesmiselna opravila. Kristi Hodak, specialistka za oblikovanje storitev in strokovnjakinja za trajnostno izvajanje transformacijskih storitev, bo spregovorila o ponovnem razmisleku glede teh časovno potratnih, birokratskih in kompleksnih sistemov ter o tem, kako jih nadomestiti s preprostimi, koristnimi storitvami, ki izboljšujejo naše vsakodnevno življenje.

11:00-12:15

Panel voditeljev: Od nenačrtovanih učinkov prelivanja do namernega prehajanja, moderira Ragnar Siil, strokovnjak za kulturno politiko in kreativne industrije, Estonija

 

Vlade po vsem svetu začenjajo razumeti učinke prelivanja iz kreativnih industrij – nenačrtovane vplive na druge sektorje, npr. na turizem ali družbeno blaginjo. Vendar pa še vedno najbolj manjka premišljena in načrtovana koordinacija med kreativnimi industrijami in drugimi političnimi področji, ki bi spodbujala pozitivne rezultate in v celoti izkoristila prednost transformacijskega učinka.

 

Ministri za kulturo in gospodarstvo ter visoki predstavniki Evropske komisije in OECD so povabljeni k razpravi o praktičnih pristopih za spodbujanje učinkovitih prehajanj med kulturo, gospodarstvom in drugimi področji ter za premik kulture s stranskega na glavni oder. Skupaj iščemo odgovor na vprašanje: kakšna je vloga ustvarjalnosti pri vzpostavljanju bolj povezanih, bolj inovativnih in bolj srečnih družb?

11:00-12:15

Oblikovanje storitev v Sloveniji – zakaj, kdaj, kje in kdo?, moderira dr. Aleš Ugovšek, Gospodarska zbornica Slovenije, Slovenija

 

Storitve se razcvetajo in imajo čedalje pomembnejšo vlogo v našem vsakdanjem življenju. Ker so potrošniki zmeraj bolj kritični in zahtevni, postaja učinkovito “dizajniranje” storitev še bolj pomembno. Da bi bolje razumeli uporabniško perspektivo, so bile v zadnjih 30 letih razvite številne metode za oblikovanje storitev. Kako so te metode preoblikovale slovenski storitveni sektor? V katerih panogah se je razmislek o oblikovanju zakoreninil? Pridružite se nam in spoznajte nekaj podjetij, ki so z oblikovanjem storitev naredila velik preskok v svojem delovanju.

13:00-14:30

Priprava rodovitne podlage: Politike za povezovanje posla in kreativnosti, moderira Bernd Fesel, predsednik Evropske kreativne podjetniške mreže, Nemčija

 

Vrednost kulturnih in kreativnih industrij sega precej dlje od hipnih blagodejnih učinkov kulture na posameznikovo dobro počutje in na povezanost znotraj skupnosti. Vzpostavljanje vezi med industrijo in trgovino ima ugodne učinke prelivanja ne le za podjetja, pač pa tudi za gospodarstvo nasploh. Vlade zato aktivno podpirajo nadaljnje vključevanje kulturnih in kreativnih industrij v druge gospodarske sektorje. Kateri politični instrumenti so se izkazali za učinkovite pri poskusih zbliževanja podjetij in kreativcev? Pobližje si bomo ogledali izbor politik, ki so povzročile največji preskok.

 

13:00-14:30

Ustvarjanje vrednosti: Podjetja in kreativci z roko v roki, moderira Matej Golob, svetovalec za upravljanje inovacij, Slovenija

 

Inovativne prakse v kulturi in kreativnosti ne utrjujejo le inovacijskih zmogljivosti v sektorju kulturnih in kreativnih industrij, pač pa se prelivajo v nove pristope, prakse, storitve in produkte v gospodarstvu kot takem. Podjetja, ki tak potencial razumejo, v svoj produkcijski proces vključujejo kreativce. Kaj na mizo prinašata kulturni in kreativni sektor? Kateri pristopi kulturnih in kreativnih industrij so se izkazali kot najbolj uspešni? Pridružite se okrogli mizi, da se boste na lastne oči prepričali, kako podjetjem koristi sodelovanje s kulturnim in kreativnim sektorjem.

14:45-15:30

Umetnost in znanost: Kaj lahko umetniška inovacija da znanosti in podjetništvu?, moderira dr. Peter Purg, raziskovalec interdisciplinarnega podjetništva, Slovenija

 

Umetniki se v vedno večjem številu pridružujejo znanstvenikom v raziskovalnih ustanovah; orodja in metodologije, ki jih uporabljajo umetniki in oblikovalci, radikalno spreminjajo način snovanja raziskovalnih vprašanj ter način obravnave in ubeseditve problemov. Te neobičajne metodologije pogosto privedejo do neobičajnih rešitev in ne navdihujejo le ekip, v katerih se uporabljajo, pač pa tudi družbo v širšem smislu. Se lahko umetniki smiselno vključijo v vse faze znanstvenega raziskovanja? V čem je lahko umetniški prispevek zunanjih sodelavcev največji? Lahko te sodelovalne metodologije poskrbijo za navdih pri obravnavi perečih vprašanj sedanjosti? Pridružite se vodilnim podjetnikom in raziskovalcem, da boste izvedeli, kako umetniki dodajajo vrednost njihovemu delu.

14:45-15:30

Ustvarjalno vozlišče: Utiranje poti skozi nove resničnosti, moderirata Luka Piškorič & Eva Matjaž, Kreativni center Poligon, Slovenija
(samo za vabljene)

 

Ob prepoznani pomembni vlogi pri ustvarjanju ugodnih pogojev za skupnosti kreativnih strokovnjakov in podjetij so prav kreativna vozlišča prva bojna vrsta v spopadu z izzivi, s katerimi se sooča kreativni sektor. V času, ko je koronavirusna kriza številna vozlišča primorala k drastičnemu omejevanju dejavnosti, bodo na tej okrogli mizi vodje kreativnih vozlišč povabljeni k sooblikovanju preživetvenih strategij za svoja vozlišča in skupnosti.

15:30-16:15

Delavnica za inovatorje

16:16-16:45

Mreženje in razmislek

17:00

Podelitev državnih nagrad za inovacije