fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
KONFERENCA

GOF: Arhitektura in oblikovanje za kreativni turizem

17. okt 2019

| 14:00

Mesto oblikovanja

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Zavod Big v sodelovanju s Centrom za kreativnost organizira Gospodarsko-oblikovalski forum, na temo arhitektura in oblikovanje za kreativni turizem.

Hitra rast v zadnjih letih potrjuje, da je turizem v Sloveniji gospodarska panoga z velikim razvojnim potencialom. Tega se Slovenija zaveda tudi na nacionalni ravni, kar je država potrdila z nedavno sprejeto strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma. Obsežni dokument, ki deli Slovenijo na štiri makrodestinacije, podrobno analizira uporabnike storitev ter začrta številne cilje in ukrepe, kako jih doseči. Ob tem se naslanja na krovno strateško vizijo, po kateri je Slovenija zelena butična destinacija za petzvezdična doživetja.

Cilji so torej jasni: doseči mednarodno razpoznavnost in z butično ponudbo privabiti zahtevne obiskovalce ter tako razviti turistično destinacijo, a se obenem izogniti pastem množičnega nizkocenovnega turizma. Izpolnitev te ambiciozno začrtane vizije bo zahtevala sodelovanje prav vseh deležnikov v turizmu. Mednje ob državi, lastnikih, upravljavcih, distributerjih in še kom zagotovo sodijo tudi arhitekti in oblikovalci.

Namen foruma je zbrati deležnike za isto mizo ter skozi predstavitve njihovih pogledov na turizem in v dialogu ugotoviti, kaj je za koga pomembno, kaj je pomembno za uspešno turistično zgodbo in kako se lahko stroke med seboj uspešno dopolnjujejo.

Vprašali se bomo tudi, kako izpolniti turistično vizijo Slovenije, kaj je zeleno in kaj je butično? Butično namreč niso samo majhni hoteli in inovativni nišni produkti, s katerimi se običajno povezuje butičnost na turističnem trgu. Slovenija ima vse naravne danosti za razvoj dobrih turističnih zgodb, vendar mora razlikovati med romantično predstavo butičnega, ki jo nosimo v sebi in dejstvom, da je strateški razvoj težko utemeljiti na manjših individualnih ponudnikih.

Forum odpira pomembna vprašanja, s katerimi se moramo soočiti, da lahko strateško turistično vizijo Slovenije peljemo po pravi poti. In mednarodni predavatelji so tisti, ki nam bodo pri tem pomagali in skozi zanimiv dialog vzpostavili nove smernice za izpolnitev zastavljenih ciljev.

Na dogodek se je obvezno potrebno prijaviti. Več informacij in prijave. 

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Platformo Center za kreativnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Program partnerske mreže