fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
KONFERENCA

KCDM konferenca: Tehnologija ni dovolj

20. sep 2022

| 8:30

Brdo pri Kranju

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Konferenca, ki jo KCDM pripravlja ob dnevu inovativnosti, bo izpostavila design inovacije kot nepogrešljiv pogoj za napredek – tako na ravni podjetja, kot širše, v gospodarstvu in v družbi. Z design inovacijami namreč odkrivamo in naslavljamo “tisto, kar ljudje potrebujemo”, tehnološke inovacije pa premikajo meje “tistega, kar znamo in zmoremo narediti.” Preboji se dogajajo šele, ko oboje povežemo.

 

Da bi izkoristili njegov potencial torej design inoviranje ne sme več ostajati spregledano, nekje daleč za tehnološkimi inovacijami. Kot družba in država moramo zagotoviti inovacijski ekosistem, ki učinkovito spodbuja in povezuje različne vire inovacij s skupnim ciljem: povečanjem uspešnosti, odpornosti in prilagodljivosti gospodarstva.

 

Teze, ki jih bodo naslovili:

  • Design inovacije humanizirajo tehnologijo. Ustvarijo izjemne, navdušujoče izkušnje ljudi z izdelki in storitvami, zato predstavljajo velik del dodane vrednosti;
  • Design pristopi so usmerjeni v prepoznavanje nenaslovljenih potreb uporabnikov, zato so odličen vir inovacijskih priložnosti v hitro spreminjajočem se svetu;
  • Premajhna zastopanost design inovacij je eden od razlogov, da Slovenija v zadnjem desetletju bolj ali manj stagnira na lestvici Evropskih inovacijskih kazalnikov*;
  • Sodobni inovacijski ekosistemi morajo povezovati znanstvene raziskave in tehnološki razvoj z odkritji, ki govorijo o potrebah uporabnikov. Le tako nastanejo izdelki, storitve, procesi in poslovni modeli, ki jih bodo ljudje znali in želeli uporabljati;
  • Ker prevajajo tehnološke inovacije v uporabniku razumljive rešitve, so design inovacije ključni pogoj za uspešno digitalizacijo in trajnostni prehod.

 

Ob zaključku bo Gospodarska zbornica Slovenije bo letos že dvajsetič nagradila najboljše inovacije v Sloveniji.

 

Govorke in govorci

  • Jan-Erik Baars, Univerza za uporabne znanosti in vede v Luzernu (Švica)
  • Mark Bailey, Northumbria University of Newcastle (Velika Britanija)
  • Sune Knudsen, Danish Design Center (Danska)
  • Kristi Hodak Knobloch, McKinsey, London (Velika Britanija)
  • Tiia Vihand, Estonian Design Center (Estonija)
  • James Hall in Frans Joziasse, Park Design Management (Nemčija)

 

Več o programu najdete tukaj >>>

Anja Zorko, vodja CzK: Pomen kreativnih industrij za vzpodbujanje inovacij

Dve desetletji po tem, ko je agenda kreativnih industrij prišla v evropske politike in razvojne ukrepe unije posamezni članic, lahko vidimo, da postaja kulturni in kreativni sektor na nivoju unije prepoznan kot gonilo inovacij in spodbujevalnik družbenega ter gospodarskega napredka. Tako se zadnja leta podporni ukrepi nekaterih držav unije preusmerjajo od specifičnih sektorskih politik k horizontalnim ukrepom, ki kreativni sektor prištevajo med ključne razvojne sektorje ter ga zato vključujejo v različne sektorske politike in tesneje vpenjajo v inovacijske politike. Pri tem se ukrepi usmerjajo ne samo v razvoj poslovnih in ustvarjalnih veščin v sektorju ali v internacionalizacijo, temveč tudi v vzpostavitev raznolikega kreativnega ekosistema in podporo ustvarjalnim organizacijam ter ustvarjalnim stičiščem – prostorom soustvarjanja, produkcije in eksperimentiranja, pomembnim za razvoj regij in mest. Vse večji poudarek pa je na vzpostavljanju tesnejšega medsektorskega sodelovanja.