fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
KONFERENCA

Poletna šola kulturnega menedžmenta PŠKM 2019

1.–5. jul 2019

Ekonomska fakulteta

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

PŠKM 2019 je namenjena vsem, ki želijo delovati ali že delujejo na področju KKI, namenjena je študentom, samostojnim delavcem in menedžerjem. Na letošnji poletni šoli želimo poglobiti razumevanje KKI, podati možne prijeme, pristope in rešitve na tem področju. KKI razumemo kot eno najbolj perspektivnih in hkrati prekarnih načinov dela in zaposlitve pri nas. Zato želimo spodbuditi in opremiti udeležence PŠKM s potrebnim znanjem, da bi lažje in bolj uspešno delovali na tem področju. Letošnja vodilna tema PŠKM 2019 je posvečena kreativnim industrijam na področju kulture, gospodarstva in širših družbenih dejavnosti.

Področje kreativne kulturne industrije (KKI) je prisotno na širšem evropskem prostoru od začetka devetdesetih let, EU jih v svojih dokumentih sistematično uporablja zadnjih deset let, kjer poudarja kreativna in razvojna razmerja med ekonomijo in kulturo, umetnostjo in biznisom. Evropska komisija je 30. 5. 2018 objavila predlog uredbe o vzpostavitvi načrta za prihodnji program Ustvarjalna Evropa (2021-2027). KKI so del mrežne in kreativne ekonomije, nosilna platforma novih idej, kreativnosti, inovativnosti in produktivnosti.

V slovenskem prostoru je KKI postala del politične agende pred osmimi leti (Kulturne in kreativne industrije po slovensko, MK, 2011). Najdemo jo v Resoluciji o nacionalnem programu 2014-2017 (NPK), danes pa je KKI sestavni del vseh razvojnih dokumentov in politik na področju kulture. Toda razmere v vseh teh letih ne dosegajo pričakovanih ciljev, niti z vidika kulturnih politik niti pričakovanj in možnosti delovanja pri samih ustvarjalcih. KKI so nastale zaradi potreb trga in podjetniških pobud kreativnih umetnikov. KKI ne smemo preprosto podrediti trgu, a hkrati se mu ne moremo odreči. V tem precepu bomo iskali poslovne in druge kreativne umetniške rešitve, znotraj poslovnih priložnosti, pravnih (avtorskih) pravic in skupne družbene odgovornosti za doseganje nove in višje dodane vrednosti.