fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
VABILO

Povezuj. Inoviraj. Spreminjaj

13. sep 2019

Gospodarska zbornica Slovenije

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Center za kreativnost kot pridruženi partner vabi na dogodek »POVEZUJ.INOVIRAJ.SPREMINJAJ – priložnosti za povezovanje kreativnih industrij in naprednih proizvodenj«, ki ga organizirata Regionalni center kreativne ekonomije v sklopu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta COCO4CCI (Povezovalni trkalnik kreativnih in kulturnih industrij) v okviru programa Interreg Srednja Evropa.
Evropska industrija doživlja velike spremembe, ki so posledica vse večje globalne konkurence. Evropsko gospodarstvo lahko ohrani svojo konkurenčno prednost le z razvojem industrij, ki ustvarjajo nove procese, proizvode in storitve. Pojav novih industrij je veliko več kot le prenova tradicionalnih industrij. Gre za ustvarjanje povsem drugačnih vrednostnih verig v različnih industrijskih sektorjih. Kreativne industrije so eden od sektorjev, ki lahko prispeva k doseganju teh ciljev. Tako imenovani »Internet stvari« in »Industrija 4.0« ponujajo velike priložnosti za inovativno prenovo, katere gonilo so tudi kreativne industrije.
Dogodek je namenjen predstavnikom kulturne in kreativne industrije ter razvojnikom in inovatorjem iz industrije. Z dogodkom želimo spodbuditi predstavnike kreativnih industrij k sodelovanju s podjetji naprednih proizvodenj in pokazati priložnosti za povezovanje, ki izhajajo iz novih razvojnih izzivov, kot so digitalizacija, krožno gospodarstvo, novi materiali, idr.

Program dogodka je dostopen tukaj.

Dogodek je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pridružena partnerja v projektu sta Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Center za kreativnost in Ministrstvo za kulturo.