fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
PREDAVANJA

Predstavitev projekta: oder360

Od 16. do 18. feb 2021

| 10:00

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Od 16.2. do 18.2. 2021 se bo zvrstila serija spletnih predavanj, s katerimi želi zavod EN-KNAP zainteresirani javnosti predstaviti projekt oder360 in njegov potencial, njegovo podstat, uporabljeno tehnologijo in uporabljene pristope k virtualizaciji sodobnih uprizoritvenih praks. Dogodek je del programa partnerske mreže CzK in pomeni vzpostavitev novega tipa produkcije v obliki virtualizacije predstav (posneto s 360° kamero iz središča odra) in vodenega ogleda teh predstav z VR očali v različnih prostorih.

 

Projekt ne želi nadomestiti klasičnega ogleda predstav, temveč vzpostaviti nov pogled, simulaker gledališča v novih okoljih in okoliščinah. Poleg tega, da je to prilagoditev na trenutno situacijo in omogočanje delovanja v razmerah epidemije, pa je predvsem nova vrsta promocije sodobnih uprizoritvenih praks potencialnemu novemu občinstvu.

 

Predavanja so brezplačna in bodo potekala v slovenskem jeziku. Prijave na predavanja pošljite na naslov zala.cesnik@en-knap.com do vključno 10. 2. 2021.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

16. feb od 10:00 do 12:00

Iztok Kovač in John Ashford: Izvor ideje, mednarodna komponenta in priložnosti, ki jih omogoča virtualizacija predstav ter konkretne praktične izkušnje pri uporabi VR tehnologije na področju uprizoritvenih umetnosti

17. feb od 10:00 do 12:00

Stojan Pelko: Logistika percepcije (Vpeljava terminologije Paula Virilioja – vpliv tehnoloških naprav na našo percepcijo) in premene umetniške forme s tehnološko posredovanimi pogledi

18. feb od 10:00 do 12:00

 Marko Cafnik: Uvod v XR in ukinitev 4. stene – Potopitvene perspektive

Program partnerske mreže