fbpx

Search

Workshop

Copyright and industrial property for designers

11 Feb 2020

| 15:00

CzK MB

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

In February, Creative Accelerator looks into copyright and industrial property. The workshop at the Centre for Creativity Project Office will be led by Saša Krajnc, legal expert in the field. This broad topic covers a range of still unknown, but very important issues and is particularly relevant for creative industries, so you are invited to send your questions and dilemmas to info@czk.si before the workshop and we will do our best to answer them.

We will look at:

 

– basic intellectual property rights principles for designers,

– contracts with clients,

– use of new technologies in design,

– intellectual property rights management.

 

Creative Accelerator is a series of training programmes run by the Centre for Creativity aimed at providing creatives and cultural workers with entrepreneurial skills.

Saša Krajnc

Po zaključenem študiju prava se je intenzivno ukvarjala s področjem avtorskih pravic arhitektov, pri čemer je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije nastala tudi informativna brošura na temo avtorskih pravic za arhitekte. Več let je bila zaposlena na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, v posebni delovni skupini sodnikov in strokovnih sodelavcev, ki rešujejo gospodarske spore s področja intelektualne lastnine. Kasneje je bila zaposlena na Inštitutu za intelektialno lastnino – IPI, ki se ukvarja z raziskavami na področju prava intelektualne lastnine, svetovanjem strankam, odvetnikom in nosilcem javnih pooblastil ter registracijo znamk in modelov. Trenutno pripravlja doktorat na temo nove direktive EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju.

Creative accelerator