fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Kaj je projekt Center za kreativnost?

Center za kreativnost (CzK) je ukrep Republike Slovenije, ki z javnimi razpisi Ministrstva za kulturo in aktivnostmi Platforme CzK, podpira razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji. Aktivnosti in program Centra za kreativnost je na pobudo Ministrstva za kulturo RS zasnoval Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Naložba, ki se izvaja skozi dva neločljiva sklopa, je v celoti vredna skoraj 11 milijonov evrov: 

 

1 | Platforma Center za kreativnost, ki jo vodi Muzej za arhitekturo in oblikovanje, izvaja podporne dejavnosti za razvoj kreativnega sektorja: prireja izobraževanja in mreženja, si prizadeva za internacionalizacijo, opravlja raziskave, upravlja spletno platformo in skrbi za spletno ponudbo ter promovira kulturni in kreativni sektor. Za razvoj podpornih dejavnosti je namenjenih 5.628.094 €.


2 | Razpisi
»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij«, ki jih vodi Ministrstvo za kulturo RS, zagotavljajo 5.290.000 € za razvoj kreativnih podjetij, projektov in idej ter močnejšega sodelovanja med gospodarstvom in kreativnim sektorjem. Kreativci in poslovneži lahko na razpisih prejmejo od 15.000 € do 40.000 € nepovratnih sredstev za različne razvojne faze in odobrene projekte:

 

 • A1: Semenska faza »Preveritev koncepta« je namenjena testiranju in razvoju ustvarjalnih podjetniških idej ali prototipov pred vstopom na trg. V okviru te faze lahko posamezni projekti prejmejo do 15.000 €. 
 • A2: Zagonska faza »Kreativni start-up« zagotavlja podporo podjetjem s področja kreativnega sektorja v fazi rasti ter spodbuja inovativne razvojne projekte in širitev na mednarodne trge. Posamezni projekti lahko v tej fazi prejmejo do 40.000 €.
 • A3: Povezovanje kreativcev in gospodarstva – »Kreativni povezovalnik« spodbuja strateško sodelovanje med kreativci in podjetji z ostalih gospodarskih področij, ki želijo s pomočjo ustvarjalcev, oblikovalcev, »design managementa« in drugih ustvarjalnih storitev prestrukturirati svoje procese, izdelke ali storitve oziroma razvijati lastno proizvodnjo in blagovne znamke. Posamezni projekti lahko v tej fazi prejmejo do 30.000 €. 

Kako je projekt financiran?

Projekt v obdobju 2017–2022 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru prednostne osi 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1. Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

 

73% upravičenih stroškov zagotavlja Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 27% upravičenih stroškov pa Republika Slovenija.  V tem okviru je okoli 65 % sredstev predvidenih za vzhodno in 35 % za zahodno kohezijsko regijo. Zato je okviru projekta MAO vzpostavil projektni pisarni v Ljubljani in Mariboru, s čimer se v skladu s kohezijsko politiko zagotavlja podporno okolje za razvoj in opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti kulturnega in kreativnega sektorja v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Kdo je nosilec CzK?

Nosilec projekta Center za kreativnost je Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) – uveljavljena mednarodna platforma za obetavne talente v arhitekturi in oblikovanju, varuh najobsežnejše zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine ter nacionalni pospeševalnik za razvoj slovenskega kreativnega sektorja. S svojimi programi, usmerjenimi v podporo ustvarjalcev in sodobnih kreativnih praks, kot so predstavitev Slovenije na beneškem arhitekturnem bienalu, platforma Future Architecture, Bienale oblikovanja ali Center za kreativnost, je prisoten že v več kot 25 državah. 

 

Projekt CzK izpolnjuje cilje Republike Slovenije, zapisane v aktu o ustanovitvi nacionalnega javnega zavoda MAO, in dopolnjuje dolgoletno delovanje muzeja na področju kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) – v vlogi enega od nacionalnih vozlišč, ki predstavlja in spodbuja dejavnosti in razvoj sektorja v povezavi z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.

 

Center za kreativnost bo v naslednjih petih letih eden pomembnejših projektov MAO. Aktivnosti centra in muzeja bomo povezovali in jih s tem nadgrajevali. Obenem bomo še naprej razvijali vizijo muzeja kot banke idej za prihodnje generacije in kot živahnega in odprtega prostora namenjenega spodbujanju ustvarjalnosti, izmenjavi idej in znanja ter razumevanju naše preteklosti in prihodnosti skozi razvoj projektov s področja oživljanja dediščine, kulturnega turizma s pomočjo ustvarjalcev in podjetij.  

 

Več o projektih muzeja na mao.si | bio.si | futurearchitectureplatform.org | czk.si 

Kaj ponuja CzK kreativni skupnosti?

 • koprodukcijske in druge vzpodbude ter medsektorska sodelovanja za razvoj inovativnih izdelkov ali storitev 
 • podpora inovativnim projektom in programom podpornih organizacij za razvoj KKS
 • brezplačna izobraževanja na področju poslovnih in specializiranih kreativnih znanj
 • mentorstva, svetovanja
 • podporo pri prijavah na razpise CzK
 • vzpostavljanje mreže kvalificiranih mentorjev in podporo izbranim projektom v okviru razpisov CzK
 • mreženja med udeleženci programov CzK, mentorji ter podjetji zunaj in znotraj kreativnega sektorja
 • povezovanja s kreativci ali podjetji ter drugimi sektorji 
 • mreženja v tujini in udeležbo na mednarodnih sejmih, skupinskih predstavitvah, konferencah ali drugih dogodkih
 • promocijo in medijsko izpostavljenost doma in v tujini
 • informiranje o priložnostih doma in v tujini, o razpisih za sofinanciranje kreativnih projektov in podjetij ali o predstavitvah v tujini 
 • krepitev prepoznavnosti s pridobitvijo znaka odličnosti in uvrstitvijo na razstavo »Made in Slovenia«

Zakaj baza kreativcev in kako se lahko prijavim?

Kreativci so srce dogajanja, brez katerega bi bil celoten podporni sistem KKS – izobraževanja, povezovanja, deljenja znanja, promoviranje sektorja in vlaganje v njegov razvoj – brezpredmeten. Baza kreativcev na CzK spletni strani je sestavljena iz ustvarjalcev, kreativnih podjetij, samozaposlenih, umetnikov, kulturnih producentov in managerjev, ustvarjalcev in drugih kadrov iz različnih kreativnih organizacij. Objava profila v naši bazi omogoča vsakemu kreativcu, da svoje delovanje, produkte ali storitve predstavi zainteresirani javnosti in tako omogoči dodatno promocijo svojih aktivnosti. V skupnost CzK vključujemo kreativce, mentorje in partnerje z namenom, da krepimo povezovanje, sodelovanje in mreženje kulturnega in kreativnega sektorja z drugimi gospodarskimi panogami.

 

Če se želite prijaviti v našo spletno bazo kot kreativec, to storite v svojem uporabniškem profilu. Ob prijavi obvezno priložite vašo fotografijo, dodatno pa lahko objavite tudi povezave do vaših spletnih mest in socialnih omrežij, ki jih uporabljate. Zaradi točnosti informacij se priporoča, da vaš profil redno posodabljate in ga ustrezno prilagajate glede na vaše aktualne dejavnosti.

Kaj je partnerska mreža CzK in kako postati član?

Članice partnerske mreže CzK so organizacije z različnih področij kulturnega in kreativnega sektorja, ki s svojo vizijo in programi soustvarjajo nacionalno podporno okolje za razvoj kreativnega ekosistema v Republiki Sloveniji. Zavezani sodelovanju, povezovanju in podpori ustvarjalcem soustvarjajo dobre prakse in  priporočila za oblikovanje lokalnih in nacionalnih politik ter skrbijo za promocijo sektorja doma in v tujini. CzK bo do leta 2022 razvoju programov, s katerimi bodo člani mreže podprli ustvarjalce iz različnih sektorjev, namenil več kot 1,5 milijona €. 

 

CzK vsako leto razpiše javni poziv za sodelovanje, ki je objavljen od konca maja do začetka septembra. Preverite aktualne pozive tukaj

Kaj je mentorski program in kako se lahko prijavim kot mentor?

Mentorji so posamezniki in podjetja s kreativnimi, poslovnimi, finančnimi, marketinškimi in drugimi specializiranimi znanji in izkušnjami. Mentorstva vzpodbujajo prenos znanj in kompetenc ter z individualnimi srečanji omogočajo neposreden vpogled v dogajanja na domačih in globalnih tržiščih. Za vse prejemnike sredstev na razpisu CzK je obvezen tudi mentorski program, ki vključuje določeno število mentorskih ur z izbranim mentorjem. Mentorja si mora vsak upravičenec sredstev izbrati v naši bazi mentorjev. Število obveznih mentorskih ur, ki jih mora prejemnik sredstev na razpisu opravit, je določena za vsak sklop posebej (A1, A2, A3) v razpisni dokumentaciji, kjer so natančno opredeljene tudi obveznosti mentorja pri financiranem projektu. 

 

Če se želite prijaviti v našo spletno bazo kot mentor, morate izpolniti in poslati obrazec na naši spleti strani, najdete ga tukaj. Ob prijavi morate oddati še soglasje za strinjanje s pogoji javnega povabila in za obdelavo osebnih podatkov. Vašo prijavo bomo pregledali in vas obvestili o vključitvi v mentorski program CzK.

Kako lahko vstopim v stik s CzK?

CzK je nacionalna vstopna točka za kreativni sektor in pomemben del podpornega okolja za razvoj podjetništva in inovacij v Republiki Sloveniji. Za srečanja v živo vabljeni v našo pisarno v Ljubljani ali v Mariboru. Svoj obisk napovejte na info@czk.si, z veseljem vas sprejmemo. Na istem elektronskem naslovu smo dosegljivi tudi za morebitna vprašanja, povezana z vašimi kreativnimi idejami, projekti ali podjetji.

 

Vsekakor pa vas vabimo, da se prijavite na naš novičnik, da boste redno obveščeni o aktualnih dogodkih, novicah in priložnostih v kreativnem in kulturnem sektorju.

Na koga se lahko obrnem v zvezi z razpisi CzK?

CzK organizira vrsto predstavitev, izobraževalnih dogodkov in individualnih svetovanj ob razpisih CzK. Več o aktualnih dogodkih najdete tukaj. Vsa dodatna vprašanja v zvezi z razpisom nam lahko posredujete na info@czk.si. V kolikor na vaše vprašanje ne bomo mogli odgovorit, ga bomo posredovali na Ministrstvo za kulturo, ki vodi razpise CzK in je pristojno za podajanje uradnih odgovorov. Vaša vprašanja in odgovore ob vsakem razpisu sproti tudi zbiramo in jih objavljamo na naši spletni strani pod rubriko ‘Razpis CzK‘.