fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Partnerska mreža CzK

Zavod BIG: Kreativni barometer 2021

Objavljeno: 26. Nov 2021

Kreativni barometer je nastal v sodelovanju Zavoda BIG s Centrom za kreativnost in predstavlja nov način merjenja ustvarjalnosti držav Jugovzhodne Evrope. Temelji na humanističnem pojmovanju ustvarjalnosti – ustvarjalnost razume kot mentalno sposobnost posameznika, da ustvari nekaj novega in originalnega, kar je v skupnosti prepoznano kot vredno, ne glede na ekonomski potencial.

 

Večina obstoječih indeksov ustvarjalnosti namreč meri ekonomske izide ustvarjalnosti in zato namesto kreativnosti dejansko meri inovativnost. Kreativni barometer pa omejitve obstoječih indeksov rešuje na način, da vpeljuje kvalitativni kazalnik ustvarjalnosti: mednarodne nagrade s področja arhitekture, notranjega oblikovanja, produktnega oblikovanja in mode.

 

Kreativni barometer 2021 je bil apliciran na območju Jugovzhodne Evrope in v merjenje vključuje tudi določene države, ki jih drugi indeksi izpuščajo. Kot najbolj ustvarjalne države v letu 2020 so prepoznane Italija, Avstrija in Češka. Te tri države so se kot najbolj ustvarjalne pokazale tudi na področju arhitekture in na področju produktnega oblikovanja in mode.

Kreativni barometer je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.