fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Razpis CzK

Mentorski program CzK 2019

Objavljeno: 20. Sep 2019

V okviru razpisa Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih industrij – Center za kreativnost 2019« Platforma CzK pripravlja bazo mentorjev in organizira obvezni 20-30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje.

 

Na razpisu izbrani prijavitelji so vključeni v obvezni program izobraževanja oz. mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov projekta.

 

Pred vami so izluščena osnovna navodila najprej za upravičence in spodaj za mentorje. Podrobnejša navodila in obrazce za poročanje najdete v priponki desno »Mentorski program – navodila«. Na dnu posajamo tudi pogosta vprašanja in odgovore (Q&A). 

 

Navodila za vključevanje v mentorski program za upravičence:

 • Upravičenci pred podpisom pogodbe o sofinanciranju Ministrstvom za kulturo izberejo mentorja iz seznama mentorjev, objavljenega na spletni strani Platforme Centra za kreativnost – https://www.czk.si/mentor/.
 • Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju obvestijo Ministrstvo za kulturo glede načina mentoriranja in hkrati utemeljijo izbor mentorja na Obrazcu 1 ter predložijo podpisano pogodbo z mentorjem, ki je tudi predpogoj za podpis pogodbe o sofinanciranju izbranega prijavitelja z Ministrstvom za kulturo. (Obrazec 1 je dostopen v arhivu spletne strani Ministrstva za kulturo pod »Dokazila« in v priponki desno »Mentorski program – navodila«
 • Osnutek pogodbe upravičenca z mentorjem dobijo izbrani prijavitelji dobijo od Ministrstva za kulturo, na katerega tudi naslavljajo vprašanja, ki zadevajo sklenitev pogodbe z mentorjem.

 • Na razpisu izbrani prijavitelji morajo opraviti obvezno minimalno število mentorskih ur za posamezen sklop:

  Sklop A1 : 20 mentorskih ur
  Sklop A2 : 30 mentorskih ur
  Sklop A3 : 20 mentorskih ur

 • Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor se tako odloči, lahko mentor mentoriranje prejemniku javnih sredstev razpisa opravlja tudi brezplačno. Stroški obveznega števila ur mentoriranja v višini največ 50 EUR bruto bruto oz. z vključenim DDV na uro so upravičeni stroški projekta. Strošek morebitnih dodatnih ur mentoriranja, prav tako največ v višini 50 EUR bruto bruto oz. z vključenim DDV na uro, je upravičen strošek projekta, ki je predmet sofinanciranja, vendar največ v obsegu dodatnih 30 ur mentoriranja na projekt.

 • Izbrani prijavitelji, ki bodo pridobili sofinanciranje po tem razpisu, bodo upravičeni do izplačila subvencije, če bodo prejeli pozitivno poslovno oceno s strani Ministrstva za kulturo v posameznem obdobju poročanja. Poslovno oceno upravičenca bo opravilo Ministrstvo za kulturo na podlagi poročil mentorja (obrazec 2) in upravičenca (obrazec 3), ki jih bo upravičenec moral posredovati ob oddaji zahtevkov za sofinanciranje v rokih, kot bodo opredeljeni v pogodbi. 

 • Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da bodo svoje delo vsaj dvakrat letno predstavljali na strokovnih svetih Platforme CzK.

Navodila za vključevanje v mentorski program za mentorje:

 • Mentorji se v mentorski program prijavijo na podlagi Javnega povabila kandidatom za mentorje v sklopu JR CZKkjer izpolnijo spletno prijavnico za vključitev v mentorsko bazo. Nato CzK v skladu s kriteriji zapisanimi v javnem povabilu presodi o vključitvi mentorja v mentorsko bazo CzK.

 • Na razpisu izbrani prijavitelji morajo opraviti obvezno minimalno število mentorskih ur za posamezen sklop:

  Sklop A1 : 20 mentorskih ur
  Sklop A2 : 30 mentorskih ur
  Sklop A3 : 20 mentorskih ur

 • Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor se tako odloči, lahko mentor mentoriranje prejemniku javnih sredstev razpisa opravlja tudi brezplačno. Stroški obveznega števila ur mentoriranja v višini največ 50 EUR bruto bruto oz. z vključenim DDV na uro so upravičeni stroški projekta. Strošek morebitnih dodatnih ur mentoriranja, prav tako največ v višini 50 EUR bruto bruto oz. z vključenim DDV na uro, je upravičen strošek projekta, ki je predmet sofinanciranja, vendar največ v obsegu dodatnih 30 ur mentoriranja na projekt. 

 • Posamezni strokovnjakbo lahko sodeloval kot mentor v večjem številu projektov. V primeru, da več projektnih ekip izbere istega mentorja in ta nima več razpoložljivih časovnih kapacitet, lahko mentor izbere katere projektne ekipe bo mentoriral. Storitve bo lahko mentor izvajal v prostorih Centra za kreativnost ali v prostorih mentorja ali mentoriranca.

 • Mentor spremlja napredovanje posameznega projekta in ob vsakem zahtevku za izplačilo izda poročilo o izvajanju projekta – Obrazec 2. Ob zaključku projekta odda končno poročilo o opravljenem mentoriranju Ministrstvu za kulturo in Platformi CzK, prav tako na Obrazcu 2 in ga pošlje na gp.mk@gov.si in info@czk.si z oznako JR CzK 2019.

 • Obrazec 2 najdete v priponki desno »Mentorski program – navodila«

 • Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da bodo svoje delo vsaj dvakrat letno predstavljali na strokovnih svetih Platforme CzK.

O&A

>>Vprašanje mentorja 1:
vaši bazi sem prijavljen kot mentor. Potencialni kandidat se je obrnil name, kjer pa se je pojavilo vprašanje:

Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da bodo svoje delo vsaj dvakrat letno predstavljali na strokovnih svetih Platforme CzK. Kako to poteka v praksi?
Kako je s pisanjem poročil? Obrazec 2 sem videl, zanima me v kakšnem obsegu naj bi bilo zaključno poročilo?

 

>>Odgovor 1:

Kar zadeva predstavitve: CzK ali MK objavi datum predstavitev, ki bodo predvidoma potekale v MAO ali na Ministrstvu za kulturo. Nato mentor in upravičenec v živo (s ppt ali brez) v 10 minutahpredstavita napredovanje oz. razvoj projekta in mentorskega procesa, nakar sledi še 5 minutza vprašanja in odgovore. V kolikor ne bo možno izvesti predstavitve v živo, bomo prosili za Skype ali drugo prisotnost ali predstavitev.
Glede poročila, pa ni omejitve znakov. Pomembno je, da je iz obrazložitve (četudi je zapisana v alinejah) mogoče razbrati, kako projekt napreduje in odgovore na ključna vprašanja.

>>Vprašanje mentorja 2:

Ali lahko v mentorske ure štejem predstavitve CzK in pripravo poročil?

>>Odgovor 2:

Kar vi štejete v mentorske ure, je stvar individualnega dogovora med vami in upravičenci, ki jih boste mentorirali, saj pogodbo sklepate z njimi in boste tudi njim izstavljali račune.

 

>>Vprašanje mentorja 3:

Kontaktirali so me iz uspešno prijavljenega projekta in me vabijo na spoznavni sestanek. Sklepam, da lahko jaz tudi po sestanku sodelovanje zavrnem, obenem pa me zanima, ali se mi dogovorimo za neko število ur ali imamo to predpisano? Verjetno oddamo tudi kakšno poročilo?

 

>>Odgovor 3:
Dokler ne podpišete pogodbe, niste zavezani za sodelovanje. Minimalno število ur je predpisano glede na sklop, na katerem so bili prijavitelji uspešni: A1 – 20 mentorskih ur, A2 – 30 mentorskih ur, A3 – 20 mentorskih ur. Po potrebi pa se lahko dogovorite tudi za več ur, a največ 30 dodatnih ur. Določena je tudi maksimalna postavka na mentorsko uro t.j. 50 EUR bruto bruto. Predvidena so krajša poročila s strani mentorja o sodelovanju in napredovanju podjetj, ki jih oddate na Obrazcu 2 ob vsakem vmesnem in končnem poročilu.