fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Raziskave KKS

Predlog ukrepov za panogo arhitektura v Sloveniji

Objavljeno: 12. Okt 2022

Analiza sektorja arhitektura predstavlja osnovo za pripravo predlogov ukrepov za sektor. Pri pripravi analize in ukrepov smo uporabili pristop oblikovanja politik (angl. policy design approach), ki predstavlja načrten, zavesten pristop k določitvi ciljev javne politike in povezavo teh ciljev z instrumenti in orodji, katerih izvedba bi omogočala dosego zastavljenih ciljev posamezne javne politike (Howlett, Mukherjee in Woo, 2015). Omenjeni
pristop upošteva tako politični in organizacijski okvir kakor tudi kombinacijo različnih instrumentov (angl. policy mix) in predstavlja strateški pristop k oblikovanju ukrepov za posamezni sektor. S ciljem razumevanja koncepta javne politike smo v drugem poglavju najprej teoretično opredelili koncept javne politike in javno-političnih igralcev.