fbpx

Kaj želite poiskati?

Raziskave KKS

CzK in IER: Statistična analiza KKS 2008–2017

Objavljeno: 26. Maj 2020

Pri Centru za kreativnost se zavedamo velikosti, pomena in kvalitet našega sektorja. Zato smo v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja (IER) pripravili najobsežnejšo statistično analizo kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji.

 

Namen pričujoče monografi je je v prvi vrsti predstavitev rezultatov poglobljene statisticne analize KKS v Sloveniji, opravljene predvsem na podlagi treh baz podatkov, ki jih vodi in vzdržuje Statisticni urad RS in so dostopne za raziskovalne namene: Statisticni register delovno aktivnega prebivalstva, Statisticni poslovni register Slovenije ter baza podatkov iz zakljucnih racunov podjetij. Na podlagi omenjenih baz sta bili opravljeni tako analiza panog kot tudi analiza poklicev.

 

Ključna dognanja analize in njihova interpretacija so strnjeno v brošuri Kulturno-kreativni imperativ, ki jo je uredila dr. Barbara Predan.