Kaj želite poiskati?

Papir + bioplastika

Oblikovanje in produkcija Eva Garibaldi

Raziskave potencialov biokompozitov iz nereciklabilnega papirja.

Projekt Papir + Bioplastika temelji na načelih krožnega oblikovanja in prakse »naredi sam«, v obliki delavnic in istoimenske knjige pa uporabnikom predstavlja preproste recepte, po katerih lahko pripravijo nove materiale. Upira se uveljavljenim in vse bolj spornim sistemom potrošništva, in sicer tako, da moč odločanja o okoljskih spremembah prepušča končnemu uporabniku.

OBLIKOVALEC IZDELKA

vsi izdelki oblikovalca

Prihajam iz stroke industrijskega oblikovanja (ALUO 2018), trenutno študiram Master Interior Architecture: Research + Design na Piet Zwart Institute v Rotterdamu. Sem research-based oblikovalka z zanimanjem za trajnost in krožno gospodarstvo. K projektom pristopam na multidisciplinaren način, ukvarjam se predvsem z okoljskimi in družbenimi vprašanji.