fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Zdravljica

OBLIKOVANJE Gašper Fabijan

»Komu najpred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet?« Prešernova Zdravljica, naša narodna himna, je tudi napitnica, ki jo je pesnik zapisal na poseben način – vsaka kitica je po obliki podobna vinskemu kelihu, kar imenujemo likovna pesem oziroma carmen figuratum. Oblikovani kelihi dosledno povzemajo formo vseh kitic. Ko kitico zavrtimo okrog njene osi, nastane fizični kelih. Napitnica postane kelih in kelih je napitnica.


Materiali: les