Kaj želite poiskati?

Programi in dogodki CzK

Program CzK je zasnovan kot sistem podpornih aktivnosti za ustvarjalce s katerimi skupaj s partnersko mrežo omogočamo razvoj sektorja. Programske sklope - razvoj novih izdelkov in storitev, izobraževanja, internacionalizacijo, mreženja, raziskave, spletna ponudba ter promocija - dopolnjujejo finančne vzpodbude CzK, ki jih podeljuje MK. Z izbranimi programi krepimo sektor in ga aktivneje povezujemo z gospodarstvom in drugimi sektorji.

Kreativni pospeševalnik
Več informacij
Kreativni inkubator
Več informacij
Izobraževanja ob razpisih CzK
Več informacij
Prenos veščin
Več informacij
Pop-Upstart
Več informacij
Sistem mode
Več informacij
Made in Slovenia
Več informacij
[Tunel 29]
Več informacij
Odprti smo!
Več informacij
Raziskava KKS
Več informacij
Partnerski programi
Več informacij
Bienale oblikovanja
Več informacij
Platforma Made In
Več informacij
Distributed Design Platform
Več informacij