fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Platforma Made In

MADE IN | Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje

Februar 2023 – oktober 2025

Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN je pobuda, ki združuje raziskovanje, oblikovanje in dediščino ter spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanja med tradicionalnimi rokodelci, sodobnimi oblikovalci in drugimi strokovnjaki na področju kulture in znanosti. Loteva se osrednjih vprašanj, povezanih z ohranjanjem bogate evropske rokodelske dediščine in preučevanjem novih načinov aktualizacije tradicionalnega rokodelskega znanja in veščin. Ob tem preučuje možnosti, kako z vzajemnim učenjem in novimi pristopi k razmisleku o sodobnih umetniških in oblikovalskih praksah vzpostaviti nove načine diverzifikacije in osmišljanja.

 

Cilj je izpostaviti nove načine raziskovanja materialov in druge oblikovalske procese, povezane s temami, kot so propadanje in pridobivanje naravnih virov ter modeli trajnostne proizvodnje.

 

Platforma MADE IN je zasnovana kot niz medsebojno dopolnjujočih in nadgrajujočih se aktivnosti, s katerimi želi izpostaviti aktualnost rokodelstva kot povezovalnega člena med ekologijo in kulturo. Aktivnosti bodo usmerjene k poudarjanju pomena sodobnih oblikovalskih in umetniških praks, inovativnih tehnologij in interdisciplinarnega razmišljanja pri preseganju razumevanja rokodelstva kot nečesa neinventivnega in zastarelega ter pri njegovem umeščanju v jedro ekološke debate.

 

Aktivnosti zajemajo:

  • vzpostavitev javno dostopne baze podatkov o rokodelstvu, rokodelcih, interdisciplinarnem znanju in naravnih virih, pomembnih za rokodelstvo in oblikovanje;
  • prenos znanja in sodelovanje v obliki rezidenc, delavnic, usposabljanj in poletne šole;
  • izobraževalne in diskurzivne programe v obliki konferenc, seminarjev in dogodkov za deležnike;
  • širjenje rezultatov projekta s publikacijo, nizom razstav in spletno stranjo – www.madein-platform.com.

Projekt Platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje MADE IN temelji na rezultatih svojega predhodnika, a širi njegov doseg, tako geografsko kot v smislu ciljev in poslanstva. Trenutno pri njem sodeluje deset partnerskih organizacij iz šestih držav, ki tvorijo konzorcij s širokim naborom strokovnega znanja: Muzej za arhitekturo in oblikovanje – MAO (Ljubljana, Slovenija) (koordinator), Center Rog (Ljubljana, Slovenija), Mestni muzej Zenice – MGZ (Zenica, Bosna in Hercegovina), Drugo more (Reka, Hrvaška), Muzej dekorativnih umetnosti, ki deluje v okviru Državnih umetniških zbirk mesta Dresden – SKD (Dresden, Nemčija), Muzej za umetnost in obrt – MUO (Zagreb, Hrvaška), Oaza (Zagreb, Hrvaška), Ustvarjalno vozlišče Nova Iskra (Beograd, Srbija), Passa ao Futuro – PAF (Lizbona, Portugalska) ter Univerza za uporabne znanosti Zwickau – WHZ (Schneeberg, Nemčija). Gre za različno velike muzeje, proizvodne centre, izobraževalne ustanove in nevladne organizacije.

 

Pri platformi bo sodelovalo več kot 1000 obrtnikov, oblikovalcev, raziskovalcev, delavcev v kulturi in znanosti ter članov širše javnosti, ki se bodo vključili v različne projektne aktivnosti.

 

Povezava za medije >>

Platformo Made in sofinancira Evropska unija (v okviru programa Ustvarjalna Evropa).