fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Rezultati poziva

Znani so rezultati prve faze javnega poziva Eles 3000: Ustvarjalni projekt v javnem prostoru

Na javni poziv Eles 3000, ki ga je objavila družba Eles v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana in Centrom za kreativnost/MAO, je do roka oddaje 1. oktobra 2023 prispelo 21 prijav in projektov projektnih skupin, s skupaj 106 avtorji, znanstveniki in strokovnjaki iz različnih področij.

 

Strokovna komisija v sestavi Barbara Mihelič, direktorica Živalskega vrta Ljubljana, mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije družbe ELES, Maja Vardjan, višja kustosinja za arhitekturo in oblikovanje in v.d. direktorice MAO, Vladimir Vidmar, vodja in kustos Male galerije Banke Slovenije, Rok Žnidaršič, docent na Fakulteti za arhitekturo in podžupan MOL, je pozdravila veliko število prijav ter raznolikost skupin in projektov, ki vzpostavljajo sodelovanje med različnimi sektorji in obravnavajo problematiko biodiverzitete z različnih zornih kotov. Raznolikost in velikost projektnih skupin po oceni komisije izkazuje zanimanje ustvarjalcev, znanstvenikov in predstavnikov drugih strok za tovrstno interdisciplinarno povezovanje.

 

Komisija je na podlagi štirih srečanj predstavila rezultate prve faze ocenjevanja in med prejetimi prijavami izbrala dva projekta, ki bosta prejela častno pohvalo ter tri projekte, ki bodo na podlagi usmeritev strokovne komisije v naslednjih mesecih nadgradili predstavljene koncepte za oddajo v drugo fazo. V tej se bodo potegovali za 1. nagrado v višini 10.000 EUR bruto. Avtorjem zmagovalnega projekta bosta poleg nagrade na voljo tudi proračun za izvedbo kratkoročnega projekta v višini 30.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami) in podpora producenta (CzK/MAO). Temu pa bo sledila še faza dolgoročnega projekta in njegove dejanske uporabe, ki bo stvar posebnega dogovora med naročnikom, partnerji in zmagovalno ekipo. Natančnejši podatki so objavljeni na spletni strani: https://eles3000.czk.si/.

 

Pri svojih odločitvah je strokovna komisija sledila ciljem in kriterijem javnega poziva. Soglasno je za napredovanje v drugo fazo izbrala tri projekte:

  • Exploratorium, delo projektne skupine v sestavi: Miha Godec, Robertina Šebjanič, Martin Mušič, dr. Alenka Malej in UR institute.
  • Odmrli les za živ gozd, delo projektne skupine v sestavi: izr. prof. dr. Dušan Jurc, prof. dr. Maja Jurc, Bojan Jurc, Javni zavod mala ulic in Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
  • Zemlja ni bila vedno imenovana zemlja, delo projektne skupine v sestavi: dr. Martina Modic, Brad Downey in Luka Murovec.

 

V močni konkurenci 106 avtorjev, znanstvenikov in strokovnjakov iz različnih področij pa je komisija izpostavila tudi dva projekta, ki bosta prejela častno pohvalo strokovne komisije. Gre za projekta:

  • BIOpeka, delo prijavitelja Leppa in projektne skupine v sestavi: Zala Košnik, Laura Klenovšek, Lea Lipovšek, Lara Gligič, Gaja Golja in dr. Marko Ilić, in
  • Prisluhnimo, delo prijavitelja društva Četrtek in projektne skupine v sestavi: Luka Bernik, Jure Kralj, Maša Kralj, Domen Klinc, Črt Štrubelj, Domen Svetin, Nej Bizjak, Blaž Bohinc in Maja Budna.

 

Strokovna komisija pozdravlja vse prijavitelje in čestita vsem izbranim projektnim skupinam, ki so bili izbrani v zelo močni konkurenci številnih avtorjev, znanstvenikov in strokovnjakov iz različnih področij. Odločitev o zmagovalnem predlogu javnega natečaja bo znana do konca februarja 2024.

Partnerji