fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Platforma za razvoj kulturnega in kreativnega sektorja

Center za kreativnost je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike. Deluje v sklopu MAO in skupaj z razpisi Ministrstva za kulturo tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi krepi družbeno in ekonomsko vrednost sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom in drugimi sektorji. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

spoznaj skupnost

Razvijamo dejavnosti, ki nastajajo na presečiščih različnih ustvarjalnih področij, umetnosti, eksperimentov, podjetništva ter gospodarstva in še nimajo sistemske javne podpore. Vzpodbujamo interdisciplinarno sodelovanje ter razvoj projektov, ki so poslovno uresničljivi, zvišujejo dodano vrednost in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.

naši projekti

Razvijamo, povezujemo, izobražujemo in predstavljamo

Info točka

Center za kreativnost je vstopna točka za kreativni sektor in pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji. Za pogovore v živo sta odprti dve pisarni v Ljubljani in Mariboru. Svoj obisk napovejte na info@czk.si, z veseljem vas sprejmemo. Vprašanja ali predloge pa nam lahko posredujete tudi po spletni pošti.

dogodki v Ljubljani dogodki v Mariboru

Kulturni in kreativni sektor (KKS) v Sloveniji

Osrednja področja so: arhitektura, oglaševanje, oblikovanje, vizualne umetnosti, kulturna dediščina, arhivska in knjižnična dejavnost, področje knjige, kulturno-umetnostna vzgoja, glasbene, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, mediji, programska oprema in igre, film in AV dejavnost, kulturni turizem in drugo umetniško ustvarjanje.

Ustvarjalnost kot eden od temeljev razvoja družbe

Ustvarjalnost je eden od temeljev razvoja družbe ter igra pomembno vlogo pri iskanju odgovorov na ključne okoljske, gospodarske in družbene izzive prihodnosti. Poslanstvo CzK je vzpostavljati sistemske ukrepe za uspešen razvoj sektorja ter prelivanje njegovih učinkov v druge sektorje.

Kako velik je slovenski kreativni sektor?

Statistična analiza stanja kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji 2008–2017, ki jo je pripravil CzK v sodelovanju z IER, je doslej najobsežnejša analiza sektorja, ki je zajela 35.212 posameznikov, zaposlenih v kreativnih poklicih in 24.062 registriranih organizacijskih enot na področju dejavnosti v KKS.

Naši cilji

Razvoj izdelkov in storitev

Skozi vzpodbujanje sodelovanja med ustvarjalci, podjetji, gospodarstvom ter javnim in zasebnim sektorjem.

Izobraževanje

Za razvoj podjetniških ali specializiranih kreativnih znanj ter prenos ustvarjalnosti v gospodarstvo in druge sektorje.

Mreženje in internacionalizacija

Za vzpostavitev partnerske mreže, povezovanje sektorjev ter spodbujanje prepoznavnosti kreativnega sektorja v tujini.

Raziskave

Za boljši uvid v potenciale ter potrebe kreativnega sektorja z namenom razvoja podpornih politik in programov.

Spletna platforma

Vstopna točka za kreativce in iskalce kreativnih rešitev, ki predstavlja ter obvešča o priložnostih in izobraževanjih.

Promocija

Za večjo prepoznavnost ter obveščenost širše javnosti o pomenu in projektih slovenskega kreativnega sektorja.