fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Dostop do kulturnih vsebin za starejše v domačem okolju

Z vključitvijo kreativnih kulturnih vsebin v storitve celostne oskrbe na domu želimo spodbuditi sodelovanje med izvajalci storitev pomoči na domu in kulturnimi ustvarjalci z namenom dviga kakovosti življenja starejših, ki živijo v domačem okolju

Preživljanje prostega časa predstavlja v razvitem svetu – tudi pri nas – vse pomembnejši del vsakdanjega bivanja in posameznikove dolgoročne eksistence. Za starejše ljudi, ki so telesno sposobni in gibljivi, je mnogo priložnosti za uživanje aktivnega družabnega življenja in dostop do kulturnih vsebin. Prav tako so te dostopne tudi starejšim, ki so v institucionalnem okolju, saj tam velikokrat potekajo literarni večeri, razstave umetniških del ali pa prisluhnejo glasbenim ustvarjalcem. Velika večina naših uporabnikov ni več zmožna odhoda od doma (niti ob pomoči). Že samo dejstvo, da so nekako priklenjeni na domače okolje, je za veliko večino obremenjujoče. Zato je cilj 50 uporabnikom ponuditi brezplačne »urice za kulturo«. Kako to poteka? Skupaj s predstavniki kulturnih področij sodelujeta diplomirana delovna terapevtka Martina Berk Čurlič in koordinator projekta Dejan Erniša, ki skozi življenjsko zgodbo posameznika izbereta področje kulturnih vsebin – literarnih, likovnih in glasbenih –, ki jih nato izvajajo na uporabnikovem domu ter delujejo kot mentorji posameznikom priznani kulturniki in ustvarjalci – pesnik, pisatelj, kritik, kolumnist in prevajalec Jurij Hudolin, slikarka in likovna umetnica Duša Jesih ter Kulturno društvo Triglav, ki poskrbi za glasbene vsebine. Skozi operacijo bomo raziskali pomembnost kulturnega udejstvovanja v vseh življenjskih obdobjih in kulturo približali tudi uporabnikom v domačem okolju ter na ta način umestili kulturne vsebine na področje dolgotrajne oskrbe. Kultura je velik del našega življenja in prav je, da je dostopna za vse!

spletna stran

Prijavitelj

Center Celostne Oskrbe, d.o.o.

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A3

Sofinanciranje

30.000 EUR

Razpis

CzK 2020