fbpx

Kaj želite poiskati?

Dostop do kulturnih vsebin za starejše v domačem okolju

Z vključitvijo kreativnih kulturnih vsebin v storitve celostne oskrbe na domu želimo spodbuditi sodelovanje med izvajalci storitev pomoči na domu in kulturnimi ustvarjalci z namenom dviga kakovosti življenja starejših, ki živijo v domačem okolju.

Preživljanje prostega časa predstavlja v razvitem svetu, pa tudi pri nas, vse pomembnejši del vsakdanjega bivanja in posameznikove dolgoročne eksistence. Za starejše ljudi, ki so telesno sposobni in gibljivi, je mnogo priložnosti za uživanje aktivnega družabnega življenja in dostop do kulturnih vsebin. Prav tako so le te dostopne tudi starejšim, ki so v institucionalnem okolju, saj v le teh velikokrat potekajo literarni večeri, razstave umetniških del ali pa prisluhnejo glasbenim ustvarjalcem. Velika večina naših uporabnikov ni več zmožna odhoda od doma (niti ob pomoči ne). Že samo dejstvo, da so nekako priklenjeni na domače okolje je za veliko večino obremenjujoče. Zato je cilj 50 uporabnikom ponuditi brezplačne »urice za kulturo«. Kako to poteka? Skupaj s predstavniki kulturnih področij sodeluje diplomirana delovna terapevtka Martina Berk Čurlič in koordinator projekta Dejan Erniša skozi življenjsko zgodbo posameznika izbereta področje kulturnih vsebin – literarnih likovnih in glasbenih, ki jih nato na uporabnikovem domu izvajajo in delujejo kot mentorji posameznikom, priznani kulturniki in ustvarjalci - pesnik, pisatelj, kritik, kolumnist in prevajalec Jurij Hudolin, slikarka in likovna umetnica Duša Jesih in Kulturno društvo Triglav, ki poskrbi za glasbene vsebine.

spletna stran

Prijavitelj

Center Celostne Oskrbe, d.o.o.

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A3

Sofinanciranje

30.000 EUR

Razpis

CzK 2020