fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Outlet rabljenega pohištva

Vključevanje in vzpostavitev funkcije design managementa v vodenju razvoja in razširitve modela ponovne uporabe z oblačil na pohištvo z namenom vzpostavitve sistemske rešitve obravnavanja rabljenega pohištva

Področje design managementa bo v okviru razvoja strategije vključilo prenos znanj za dvig zavedanja o možnostih učinkovitega upravljanja z design projekti, vzpostavilo odgovornosti, kriterije in način upravljanja z viri za design. Cilj projekta je uvesti sistemsko uporabo izbranih kreativnih metod in identificirati strateške cilje za vzpostavitev vzdržnega poslovnega modela. Ključni identificirani strateški cilji projekta bodo prototipno izvedeni v sodelovanju s kreativci in z uporabo eksperimentalne opreme za predelavo odpadnih materialov, kot je plastika. V prvi fazi bomo z dizajn studiem Gigodesign zagotovili prenos znanj in dvignili raven specifičnih znanj s področja design managementa. Prizadevali si bomo za vzpostavitev funkcij, ki bodo omogočale hitrejše prilagajanje spremembam trga in razvoju poslovnega modela. Pri projektu bomo v izvedbeni fazi (druga polovica projekta) sodelovali z (mladimi) kreativnimi posamezniki, ki smo jih identificirali preko spletne strani CzK in razstave Tunel. S kreativci bomo sodelovali pogodbeno, naša aspiracija pa je, da kreativci tudi po koncu projekta v našem podjetju prepoznajo možnost za eksperimentiranje in testiranje funkcionalnosti svojih konceptualnih idej na področju ekodizajna. Zunanji mentorji projekta bodo nudili podporo pri ustvarjanju povezav s posameznimi dizajnerji, ki jih bomo v okviru projekta vključevali v procese upcyclinga, oblikovanja recikliranih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, s poudarkom na področju reciklirane plastike.

spletna stran

Prijavitelj

KNOF so.p.

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A3

Sofinanciranje

30.000 EUR

Razpis

CzK 2020