fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Pravljični studio / Otroci pripovedujejo zgodbe

S produkcijo pripovedovalskih orodij, digitalnih pedagoških gradiv in pripadujočih kulturno-umetnostnih vsebin se projekt usmerja v razvoj pripovedovalskih kompetenc pri otrocih

Projekt odgovarja na izraženo potrebo strokovnih delavcev v šolstvu po orodjih, vsebinah in znanjih, ki bi jim bila v pomoč pri uvajanju bolj inovativnih načinov obravnave ljudskih pravljic ter vključevanju pripovedovanja v redni učni proces na različnih stopnjah šolanja. Na trg bomo lansirali paket vsebinsko in oblikovno domišljenih pripovedovalskih orodij (pripovedovalske kocke, pripovedovalske prosojnice in pravljični zemljevid), ob tem pa razvili digitalna pedagoška gradiva, ki bodo s teoretičnim in praktičnim znanjem poglabljala in osmišljala rabo orodij. Samostojno delo v razredu bo dopolnjevala ponudba gostujočih kulturno-umetnostnih vsebin za vse starostne stopnje šolanja v izvedbi ekipe pripovedovalk pedagoginj, skupaj s premičnim Pravljičnim studiem (prenosni leseni pripovedovalski elementi za izvedbo pripovedovalskih dejavnosti v razredu).

spletna stran

Prijavitelj

Zavod Divja misel

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A2

Sofinanciranje

40.000 EUR

Razpis

CZK 2022