fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

SPLETNE FLETNE DELAVNICE, kot model interdisciplinarnega pristopa za celosten razvoj posameznika in skupnosti

Spletne fletne delavnice so namenjene družinam, ki želijo spoznavati slovensko kulturno dediščino skozi ustvarjanje in hkrati krepiti znanje slovenskega jezika

Zavod MARS Maribor pristopa k umetnosti, kulturi in vzgoji na sproščen način skozi ustvarjanje in igro, s povezovanjem različnih veščin širi znanja širokega spektra različnih vej znanosti, naravoslovja, družboslovja, umetnosti in kulture. Naše poslanstvo je skozi umetnost, kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo spodbujati celosten razvoj posameznika, ki mu sledimo tudi pri projektu Spletne fletne delavnice. Spletne fletne delavnice gradimo kot prijetna doživetja, v katerih se ob ustvarjanju in spoznavanju slovenske kulturne dediščine, slovenskem jeziku in druženju s knjigo, filmom, plesom, gledališčem, glasbo in vizualni umetnosti srečujemo slovenske družine po vsem svetu.

spletna stran

Prijavitelj

Zavod MARS Maribor

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

A2

Sofinanciranje

40.000 EUR

Razpis

CZK 2022