fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Letna poročila MAO in CzK

LETNO POROČILO 2020 LETNO POROČILO 2019 Letno poročilo 2018 Letno poročilo 2017

Center za kreativnost

Pravilnik o delu projektnega sveta Centra za kreativnost (CzK) Pravilnik o izboru partnerske mreže CzK in partnerskih projektov Sklep o imenovanju strokovne komisije za Partnersko mrežo CzK Predstavitev Centra za kreativnost

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reprodukcije del, objavljene na pričujočih spletnih straneh, se na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine, brez soglasja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje oziroma lastnika del, ne smejo uporabljati.

Prevzemanje odgovornosti

Center za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bo pri oblikovanju spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Center za kreativnost si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Za statistično analizo obiska uporabljamo Google Analytics.

Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice

V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (v nadaljevanju MAO) uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Več>>

Aktualni razpisi MAO/CzK

Trenutne aktualne objave na Portalu javnih naročil:

JN000441/2019-W01: Storitev tiskanja JN007793/2018-W01: Nakup letalskih kart JN005359/2018-W01: Administrativna in organizacijska podpora pri izvedbi predizbornih postopkov CzK JN003041/2018-W01: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) JN003042/2018-W01: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK) JN8/2017: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) JN009026/2017-W01: Celostna grafična podoba Centra za kreativnost (CzK) JN009023/2017-W01: Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK) JN008989/2017-W01: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja CzK JN008628/2017-K03: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) JN008628/2017-K02: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) JN008628/2017-K01: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) JN008576/2017-K01: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) JN008450/2017-K02: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost JN008628/2017-W01: Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) JN008576/2017-W01: PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) JN008450/2017-K01: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost JN008564/2017-W01: Nakup računalniške opreme JN008450/2017-W01: Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost