fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

FRIEND CCI

FRIEND CCI

Razpis ponuja finančno podporo MSP v obliki nepovratnih sredstev, namenjenih razvoju in izvajanju medsektorskih projektov

Cilj projekta FRIEND CCI je prispevati k večji odpornosti evropskega industrijskega ekosistema kreativnih in kulturnih industrij (KKI) ter k njegovi zeleni in digitalni preobrazbi.

 

Razpis MSP ponuja finančno podporo za razvoj in izvajanje medsektorskih projektov, namenjenih uvajanju inovacij tako na ravni izdelkov kot na ravni procesov/tehnologij, pri čemer se posebej upošteva potrebe, povezane z dvojnim prehodom. V ta namen bo podpora vključevala usposabljanje in izpopolnjevanje/preusposabljanje v skladu s potrebami MSP, vključno z znanji, potrebnimi za zeleni in digitalni prehod.  MSP bodo v okviru podpore pozvana, da vključijo dejavnosti za mednarodno delovanje glede na stopnjo pripravljenosti za internacionalizacijo.

 

Pogoji za prijavo:

  • Prijavite se lahko le v konzorciju najmanj dveh in največ petih MSP;
  • Vaš konzorcij mora sestavljati vsaj 1 MSP iz kulturnih in kreativnih industrij in 1 MSP iz drugega industrijskega ekosistema;
  • MSP, ki vodi konzorcij, mora biti iz ene od naslednjih držav: Španija, Italija, Romunija, Francija ali Nemčija;
  • Vaš predlog mora vključevati dejavnosti inovacij, usposabljanja in internacionalizacije;
  • Osredotočiti se morate na zeleni in digitalni prehod;
  • Vsaj eno dejavnost mora ponujati ponudnik storitev, ki je zunaj konzorcija MSP.

 

Projekt FRIEND CCI bo financiral od najmanj 21 do največ 53 projektov in podprl najmanj 42 podjetij iz 10 evropskih držav.

 

Razpis je namenjen podpori MSP pri:

  • razvoju in izvajanju medsektorskih projektov za uvajanje inovacij na ravni izdelkov in/ali procesov/tehnologij, s posebnim poudarkom na potrebah, povezanih z dvojnim prehodom;
  • spodbujanju medsebojne obogatitve in inovacij med MSP iz različnih ekosistemov;
  • mednarodnemu pristopu, da bi povečali dostop do svetovnih dobavnih in vrednostnih verig.

 

Razpis pri prijavi projekta omogoča izbiro vsaj enega od dveh obveznih ciljev: 

1. Uvesti ali izboljšati inovacije proizvodov;

2. Sprejemanje procesov in tehnologij za krepitev preobrazbe v bolj zeleno in digitalno gospodarstvo.

 

Rok za prijavo je 14. januar 2023. Več o pogojih prijave si preberi TUKAJ.

Razpisovalec

European Cluster Collaboration Platform

Znesek

do 50.000 EUR

Rok za prijavo

14. jan 2023