fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Izboljšajte svojo inovativnost po metodi Art in Design Thinkinga

Izboljšajte svojo inovativnost po metodi Art in Design Thinkinga

Ne zamudite priložnosti, prijavite se na javni razpis projekta DIVA za sofinanciranje pilotnih projektov, podpirajo vaše inovativne ideje.

Namen mednarodnega projekta DIVA je vzpostavitev inovacijskega okolja s povezavo kreativnega sektorja in gospodarstva, ki bodo na področju digitalne transformacje ustvarjale pametne tehnologije za skupnosti in tako uspešno nastopale na globalnem trgu. V projektu DIVA bodo vzpostavili čezmejne ekosistemske povezave med obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami, v okviru katerih bo potekalo soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih iniciativ (participatory design).

 

Z analiziranjem, mapiranjem, modeliranjem, izobraževanjem in pilotiranjem bomo omogočili delovanje inovacijskega, produkcijskega in uporabniškega ekosistema v katerem bodo verižne strukture spenjale inovatorje z gospodarstvom tako, da je pretok od ideje do preverjene rešitve čim hitrejši in dolgoročno vzdržen ter uporabnikom prijazen.

 

Vzpostavljanje čezmejnih ekosistemskih povezav je priložnost za povezovanje in razvijanje kapacitet naprednih tehnoloških podjetij in pametnih skupnosti. Te bodo v bližnji prihodnosti prevzemale vodilno vlogo pri dvigovanju pripravljenosti tradicionalnih gospodarskih subjektov in za opolnomočenje najširše družbe za sprejemanje izzivov digitalne transformacije in krožnega gospodarstva.

 

Projekt DIVA, v okviru programa Interreg Ita-Slo, povezuje mala in srednje velika podjetja (MSP) s kulturno-kreativnimi organizacijami, z namenom inovacijskega soustvarjanja. Z uporabo metod, kot sta Art in Design Thinking, imajo podjetja priložnost izboljšati inovacijski potencial, razširiti tehnološke meje, razviti prebojne storitve in prototipe ter spodbujati prelomne procese. Soustvarjanje lahko navdihne nove načine razmišljanja in omogoča ključne preboje na področju gospodarskih in družbenih inovacij.

 

Za pilotne projekte je v okviru razpisa DIVA na voljo 900.000 €; posamezni izbrani projekti lahko pridobijo financiranje v višini do 45.000 €. Izvedba pilotnih projektov bo trajala do 10 mesecev.

 

 

 

Rok za oddajo projektnih predlogov je do 17. maj, 2021 do 12.00 ure. 

 

Vse informacije o razpisu, pogojih in merilih za izbor so objavljene tukaj.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte enote DIVA HUB Slovenija:
Arctur – Huture Space; diva@arctur.si
ekscenter Nova Gorica; jernej.gerbec@ung.si
GZS – Kreativna soba; ziga.lampe@gzs.si
PTP – TočkaKREA; bojana.cipot@primorski-tp.si
RRA ZK – Ustvarjalna kamRRA; martina@rra-zk.si
TPLJ – Creative Factory majda.potokar@tp-lj.si

RAZPISOVALEC

DIVA

VIŠINA SUBVENCIJE

do 45.000 EUR

ROK ZA PRIJAVE

17. maj 2021