fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javni natečaj za oblikovanje uniform za EXPO Dubaj 2020

Javni natečaj za oblikovanje uniform za EXPO Dubaj 2020

SPIRIT vabi vse modne oblikovalce k oddaji svojih idejnih rešitev s prijavo na javni natečaj za izbor dizajna slovenske uniforme za osebje slovenskega paviljona na prihajajoči svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020.

Namen tega javnega natečaja je podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšemu dizajnu uniforme slovenskega nastopa na svetovni razstavi EXPO Dubaj 2020: »NAJBOLJŠI DIZAJN UNIFORME ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«.

 

S podelitvijo denarne nagrade in priznanja, se izreka izbranemu zmagovalnemu oblikovalcu javno priznanje za prispevek k učinkoviti predstavitvi Republike Slovenije na tako pomembnem mednarodnem dogodku, kot je svetovna razstava EXPO Dubaj 2020.

 

Z javnim natečajem se izbira najboljši dizajn moških in ženskih modelov oblačil (uniform) in po potrebi dizajn vključenih modnih dodatkov.

 

Vsebina predloga dizajna

 • Idejna rešitev/dizajn vseh delov moške in ženske uniforme;
 • predlog in idejna rešitev modnih dodatkov (v kolikor so vključeni, npr.: pokrivala, naglavni okras, modna ruta, kravata, okras za roke, ipd.);
 • dizajn in koncept skice za vsak del uniforme in celotna slika ženske in moške uniforme ter modnih dodatkov v kolikor so vključeni;
 • vse idejne rešitve je potrebno tudi natančno pisno opisati;
 • predlog vrste in barve materiala;
 • skice je potrebno predstaviti natisnjeno na formatu A3 in na elektronskem nosilcu (‘ključek’, CD).

 

Kolekcija naj bo sestavljena okvirno iz naslednjih modelov (modeli: ž. bluza, m. srajca, ž. in m. hlače, krilo, ž. in m. suknjič), lahko pa oblikovalec skladno s svojim navdihom izbere tudi drugačno rešitev in ni vezan na predlagano število modelov.

Obveznosti nagrajenca

Nagrada vključuje odkup vseh materialnih avtorskih pravic za dizajn in uporabo idejne rešitve modelov.

 

Izbrani nagrajenec bo moral v roku 14 dni po odločitvi žirije in objavi zmagovalca izdelati kroje za celotno kolekcijo ter skrojiti, sešiti poskusne modele oblačil in vse dostaviti na naslov SPIRIT (naslov za oddajo vlog).

Kriteriji za izbor

 1. Kriterij skladnost oblačil z vizualno identiteto slovenskega paviljona in elementi slovenske identitete: največ 30 točk;
 2. atraktivnost oblačil: največ 30 točk;
 3. praktičnost oblačil: največ 30 točk;
 4. uporaba recikliranih materialov: največ 10 točk.

 

Skupaj lahko posamezna vloga doseže največ 100 točk.

 

Način priprave vloge

K vlogi mora natečajnik priložiti izpolnjen in podpisan obrazec št 1, ki se nahaja v prilogi tega javnega natečaja.

 

Poleg zahtev iz opisa predmeta javnega natečaja, mora biti prijavi na natečaj priložen še konstrukcijski opis modelov, ki vsebuje:

 

 • Skico modelov (in tehnične skice za vsak model posebej)
 • Opis vseh glavnih značilnosti
 • Skonstruiran temeljni kroj in na podlagi njih zmodelirani modeli
 • Uporabljeno barvno lestvico

Način in rok oddaje vlog ter odpiranje vlog

Vloge ni dovoljeno oddajati po elektronski poti. Vloga naj bo oddana izključno po pošti in sicer v zaprti ovojnici s pripisom: »VLOGA NA JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR UNIFORM ZA SLOVENSKI NASTOP NA EXPO DUBAJ 2020«. Naslov za oddajo vlog je: »SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana«.

 

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

 1. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
 2. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog.

 

Vse nepravočasno prispele vloge, se bodo neodprte vrnile prijaviteljem.

 

Odpiranje ne bo javno in se bo izvedlo predvidoma v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog. Zmagovalec natečaja bo razglašen predvidoma v roku 15 dni od roka za oddajo vlog.

Pogoji za prijavo

 • Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen nagrad in priznanj);
 • prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih.

Dodatne informacije

Več informacij o javnem natečaju lahko dobite pri:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Kontakna oseba: Dražen Jeremić

Tel: +386 1 5309 803

e-naslov: drazen.jeremic@spiritslovenia.si

RAZPISOVALEC

SPIRIT Slovenija

DENARNA NAGRADA

5.000 EUR

ROK ZA PRIJAVE

10. maj 2021