fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javno povabilo mentorjem (JR CZK)

Javno povabilo mentorjem (JR CZK)

Platforma Center za kreativnost vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov storitev mentoriranja, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru JR Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost.

Predmet razpisa Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Več o razpisu >>

 

Platforma CzK v podporo razpisu Ministrstva za kulturo organizira promocijo razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravi bazo mentorjev ter koordinira 20-30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje. Na razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oz. mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrali mentorja iz seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – Baza mentorjev >>.

Kdo je lahko mentor/-ica?

Kandidati za mentorja morajo oddati življenjepis in izpolniti spletno prijavnico, v katerih predstavijo svoje delovanje na področju kulturno-kreativnega sektorja in opišejo svoje podjetniške in druge strokovne kompetence:

  • so strokovnjaki s področja kulturno-kreativnega ali poslovnega sektorja, ki imajo vsaj 5 let izkušenj pri razvoju in vodenju lastnega inovativnega podjetja ali podjetja oz. organizacije iz področja kulturno-kreativnega sektorja (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge);
  • imajo vsaj 5 let izkušenj pri delu v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju podjetja (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge);
  • so sodelovali v različnih mentorskih programih, oziroma mentorirali ali usposabljali vsaj 1 podjetje ali projekt s področja kulturno-kreativnega ali drugega sektorja v zadnjih 5 letih (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, ali druga dokazljiva vloga, lahko prostovoljno ali proti plačilu, opis, kako je svetovanje prispevalo k uspehu projekta);
  • imajo sposobnosti mentoriranja in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja dela podjetij, organizacij, skupin in posameznikov (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, ali drugo dokazljivo mentoriranje ali usposabljanje);
  • imajo izkušnje z vodenjem podjetij ali projektov na mednarodnih trgih;
  • imajo poslovni in družbeni ugled ter moralno integriteto.

Postopek prijave

  1. Preberite celotno javno povabilo, preverite obveznosti mentorja in ali izpolnjujete pogoje za prijavo.
  2. Izpolnite spletno prijavnico, ki se nahaja desno na gumbu > Spletna prijava
  3. Izpolnite in podpišite soglasje ter ga (kot PDF ali JPG) priložite kot priponko v spletni prijavnici.

 

RAZPISOVALEC

Center za kreativnost

Predmet povabila

Mentoriranje v sklopu JR CzK

Status javnega povabila

odprt