Kaj želite poiskati?

Javno povabilo mentorjem (JR CZK 2020-2021)

Javno povabilo mentorjem (JR CZK 2020-2021)

Platforma Center za kreativnost vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov storitev mentoriranja, ki bodo lahko mentorirali izbrane prijavitelje v okviru JR »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - CzK 2020-2021«.

Predmet razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021«, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo,  so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Več o razpisu >>

 

Platforma CzK bo v podporo razpisu Ministrstva za kulturo organizirala promocijo razpisa, izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 20-30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje. Na razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni v program izobraževanja oz. mentorski program, ki ga izvaja Platforma CzK in bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrali mentorja iz seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – www.czk.si/skupnost/mentorji/.

Kdo je lahko mentor/-ica?

Kandidati za mentorja morajo oddati življenjepis in izpolniti spletno prijavnico, v katerih predstavijo svoje delovanje na področju kulturno-kreativnega sektorja in opišejo svoje podjetniške in druge strokovne kompetence:

  • so strokovnjaki s področja kulturno-kreativnega ali poslovnega sektorja, ki imajo vsaj 5 let izkušenj pri razvoju in vodenju lastnega inovativnega podjetja ali podjetja oz. organizacije iz področja kulturno-kreativnega sektorja (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge);
  • imajo vsaj 5 let izkušenj pri delu v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju podjetja (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge);
  • so sodelovali v različnih mentorskih programih, oziroma mentorirali ali usposabljali vsaj 1 podjetje ali projekt s področja kulturno-kreativnega ali drugega sektorja v zadnjih 5 letih (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, ali druga dokazljiva vloga, lahko prostovoljno ali proti plačilu, opis, kako je svetovanje prispevalo k uspehu projekta);
  • imajo sposobnosti mentoriranja in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja dela podjetij, organizacij, skupin in posameznikov (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, ali drugo dokazljivo mentoriranje ali usposabljanje);
  • imajo izkušnje z vodenjem podjetij ali projektov na mednarodnih trgih;
  • imajo poslovni in družbeni ugled ter moralno integriteto.

Postopek prijave

[OBVESTILO]

Prijava trenutno ni možna. Ponovno bo omogočena kmalu. Hvala za razumevanje. Za več informacij se obrnite na info@czk.si.

 

  1. Preberite celotno javno povabilo, preverite obveznosti mentorja in ali izpolnjujete pogoje za prijavo.
  2. Izpolnite spletno prijavnico, ki se nahaja desno na gumbu > Spletna prijava*
  3. Izpolnite in podpišite soglasje ter nam ga (kot PDF ali JPG) posredujte na razpisi@czk.si.

 

*V primeru, da imate na spletni strani www.czk.si že ustvarjen uporabniški račun, dostopate do prijavnega obrazca preko “Moj račun” > “Postani mentor”.

RAZPISOVALEC

Center za kreativnost

Predmet povabila

Mentoriranje v sklopu JR CzK

Status javnega povabila

odprt