fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Kreativni inkubator #3

Kreativni inkubator #3

Kreativni inkubator se vrača s personaliziranimi mentorji in finančnimi spodbudami!

V Centru za kreativnost ponovno začenjamo novo personalizirano edicijo programa Kreativni inkubator. Večmesečni izobraževalno-mentorski program je namenjen kreativnim podjetjem, organizacijam in posameznikom s podjetniško idejo, produktom ali storitvijo, ki želijo strokovno podporo pri preoblikovanju idej v uspešne poslovne zgodbe. Program bo v pretežni meri izveden po spletu, s tremi mreženjskimi prireditvami v živo.

 

Ustvarjalci, ki jih bo izbrala strokovna komisija CzK, bodo vključeni v celovit, strukturiran program delavnic, predavanj, mentorstev, personaliziranih strokovnih svetovanj, mreženj in predstavitev pred investitorji. Program je zasnovan z namenom krepitve temeljnih podjetniških in ustvarjalnih znanj in veščin ter spremljanja napredka sodelujočih s ciljem povečanja možnosti za uspeh na trgu.

 

Izvedba v letu 2024 prinaša novost v obliki personaliziranih mentorstev in finančnih spodbud za pet izbranih ustvarjalcev. Ustvarjalci, ki jih bo izbrala strokovna komisija, bodo glede na dosežen napredek v programu prejeli finančno spodbudo za produkcijo v vrednosti:

 • 10.000 €,
 • 5.000 €,
 • 3.000 €,
 • 1.000 €,

Projekt z najboljšo predstavitvijo po izboru udeležencev programa bo prejel paket za uporabo laboratorijev Centra Rog celoletnik v vrednosti 390 €.

 

K prijavi spodbujamo vse ustvarjalce, ki svojo podjetniško pot šele začenjate ter pri razvoju produkta potrebujete strokovno pomoč in podporo, pa tudi tiste že utečene, ki za nadgradnjo svojega projekta ali podjetja potrebujete le nov zalet.

Program

 • uvodno individualno srečanje, namenjeno identifikaciji aktualnih izzivov in postavitvi ciljev, zadanih med programom,
 • izobraževalne delavnice, namenjene nadgradnji znanj in kompetenc s področja podjetništva, ki jih mora kreativec kot podjetnik razumeti in usvojiti,
 • mentorski program z dodeljenim vodilnim mentorjem in domenskimi strokovnjaki s področja podjetništva in/ali iz kreativnega in kulturnega sektorja, ki bo potekal v obliki individualnih srečanj in ob terminih, ki jih boste z izbranimi mentorji dorekli sami (do 15 ur),
 • predstavitev sektorskih zgodb o uspehu, namenjenih prenosu izkušenj in dobrih praks ter mreženju sodelujočih ustvarjalcev,
 • spletna učilnica z gradivom z izobraževalnih delavnic in strokovno literaturo,
 • vmesno poročilo udeležencev in končna ocena napredka, doseženega v programu, ki jo bodo podali mentorji in organizatorji,
 • zaključni Demo dan, ki je namenjen javni predstavitvi projektov pred investitorji in vabljenimi gosti.

 

Več informacij o posamzenih delavnicah in strokovnjakih smo zbrali v brošuri >>

 

Časovnica

Rok za prijavo: 9. maj 2024

Obvestilo o izboru: Do sredine maja 2024.

Začetek programa: Program se bo začel izvajati predvidoma 21. maja 2024. Izbrani bodo obveščeni o podrobnostih programa po spletni pošti.

Izvajanje programa: Predavanja po spletu v maju, juniju in septembru, samostojno delo v juliju in avgustu,  demo dan pred investitorji in javnostjo v oktobru 2024.

Komu je inkubator namenjen

Program je namenjen izbranim kreativnim podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki imajo jasno zastavljeno idejo za razvoj ali nadgradnjo svojega produkta s poslovnim potencialom ter natančno določeno vizijo in cilje ter si želijo vzpostaviti temelje za podjetniško pot, pa tudi tistim, ki želijo prevetriti svoje že obstoječe poslovanje in ob tem potrebujejo specializirano strokovno pomoč.

Postopek prijave

Prijave v Kreativni inkubator potekajo s spletno prijavnico. Za oddajo prijave morate najprej biti registrirani uporabnik.

 

Svojo idejo/produkt/storitev nam posredujte v obliki vnaprej pripravljene triminutne video predstavitve. Povezavo do naloženega videa na poljuben strežnik nam boste poslali v spletni prijavnici in zraven dopisali geslo, če je video zaklenjen.

 

V video predstavitvi kar najbolj natančno opišite svojo idejo in stopnjo razvoja ter predstavite ekipo. Predlagamo, da se pri strukturiranju videa osredotočate na kriterije, po katerih bo komisija prijave ocenjevala. Kriteriji so opisani v javnem pozivu. Format videa je lahko poljuben, vendar naj bodo informacije jasne, trajanje pa naj ne bo daljše od treh minut.

 

Po roku za oddajo prijav vam bomo poslali datum ocenjevanja in vas prosili, da ste v času, ko bo komisija vaše video predstavitve ocenjevala, dosegljivi po kontaktnem telefonu, kamor vas bomo morebiti poklicali za dodatne obrazložitve.

 

Za kakršnokoli pomoč pri oddaji prijav se obrnite na: hana.vardjan@mao.si.

Veselimo se vaših prijav!

Strokovna komisija

 • Rok Kuhar, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
 • Peter Ličen, Lushna d.o.o.,
 • Aleš Pustovrh, Ekonomska fakulteta,
 • Niko Slavnič, investitor in podjetnik,
 • Meta Štular, Center Rog.

Razpisovalec

Center za kreativnost

Finančne spodbude

10.000 €, 5.000 €, 3.000 €, 1.000 € in uporabniški paket v vrednosti 390 €

Rok za prijavo

9. maj 2024