fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Kreativni pogon: Natečaj za oblikovanje zunanjih senčil

Kreativni pogon: Natečaj za oblikovanje zunanjih senčil

Podjetje Skupina Optima vabi k sodelovanju ustvarjalce, ki imajo znanja in izkušnje pri razvoju, zasnovi in oblikovanju novih izdelkov v proizvodnji.

Skupina Optima želi v sodelovanju z industrijskimi oblikovalci ali arhitekti razviti nov produkt na področju zunanjih senčil in zastiral za različne objekte, industrijske stavbe, stanovanjske hiše idr.

 

Zunanja senčila in zastirala v toplih mesecih nudijo učinkovito senčenje prostorov ter zmanjšujejo porabo energije za hlajenje stavb. Predstavljajo učinkovito rešitev in omogočajo trajnostne prihranke pri ravnanju z energijo, ki bi jo sicer porabili za hlajenje notranjih prostorov. Pomembni vidiki pri razvoju senčil in zastiral so inovativnost oblikovne zasnove, zanesljivost pri uporabi, cenovno-stroškovni vidik ter primernost uporabe na različnih objektih. Neposredni uporabniki novih, učinkovitih senčil so lastniki različnih zasebnih in javnih objektov (hiše, večstanovanjske hiše, poslovni prostori, industrijski objekti).

 

V podjetju skupaj z raziskovalci in strokovnjaki iz FABLAB-a izvajajo eksperimentalno fazo projekta s testiranjem in pridobivanjem podatkov o vplivih senčenja na temperaturo v prostorih, predvsem v poletnih mesecih. Na podlagi meritev bodo pripravili analizo podatkov za senčene in nesenčene prostore ter predstavili vpliv senčenja na udobje bivanja.

 

Pri razvoju si želijo sodelovati z oblikovalci in arhitekti, ki so sposobni zasnovati in oblikovati izdelek, ki bo primeren za proizvodnjo v širšem obsegu. Z novim izdelkom želijo pritegniti in nagovoriti različne projektante, ki  sodelujejo pri snovanju in načrtovanju sodobnih novogradenj, za katere je učinkovitost pri porabi energije zaradi hlajenja prostorov zelo pomembna. Pri tem pričakujejo tudi izkušnje s področja oblikovanja novih proizvodov za industrijo (industrijskega oblikovanja).

 

ROK ZA PRIJAVO: 15. januar 2022

 

Najvišje uvrščeni avtor oz. prijavitelj bo  s podjetjem sklenil pogodbo o prenosu materialnih avtorskih pravic. S podpisom pogodbe o prenosu materialnih avtorskih bo izbrani avtor na podjetje prenesel materialne avtorske pravice, ki obsegajo pravico do reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja izbrane rešitve, brez časovne in teritorialne omejitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga navaja kot avtorja. Vzorec pogodbe je priloga natečajne dokumentacije. Na podlagi izbora bomo organizirali sestanek, kjer se bodo najvišje uvrščeni avtor in podjetje podrobneje dogovorili za morebitno sodelovanje in izvedbo projekta. Sestanek bomo organizirali tudi z drugim in tretje uvrščenim, ki jim pripadajo odškodnine, pri čemer bomo predstavili dobre elemente rešitev in se po potrebi dogovorili za sodelovanje in morebitni delni prenos rešitev v proizvodnjo.

 

Na natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na kateremkoli področju KKS. Vsak prijavitelj sam nosi vse stroške priprave in predložitve predloga. Če komisija ne bi izbrala nobenega predloga, je razpisovalec prost zaveze do podelitve nagrade. V tem primeru lahko prijavitelji prosto razpolagajo s svojimi predlogi. S sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z vsemi pogoji oziroma določili tega javnega natečaja, ki so razvidni iz vsebine objave in natečajne dokumentacije.

 

Projekt Kreativni pogon nastaja v okviru Partnerske mreže CzK. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

POSTOPEK PRIJAVE

Na natečaj se prijavite s klikom na gumb ‘spletna prijava’. Za oddajo spletne prijavnice morate biti registrirani na spletni strani www.czk.si.

 

Prijavnica vsebuje:

 • svoj življenjepis s ključnimi referencami in morebitnimi spletnimi povezavami ali fotografijami do vašega dela in slike referenčnih izdelkov,
 • risba, skica ali prototip predloga rešitve s tehničnim opisom,
 • kratko motivacijsko pismo, kje vidite priložnosti pri sodelovanju s podjetjem,
 • parafirano pogodbo o prenosu avtorskih pravic v primeru nagrade.

KOMISIJA

Strokovna komisija:

 • Mika Cimolini, Center za kreativnost
 • Marko Novak, Skupina Optima
 • Maja Rečnik, Center za kreativne industrije, Maribor

 

Komisija bo natečajne naloge pregledala in ocenila na podlagi vnaprej določenih meril.

OCENJEVANJE PREDLOGOV IN MERILA

Funkcionalnost rešitve  – 40 točk

 • Prilagodljivost za različne stavbe in potrebe (25 točk)
 • Enostavnost za transport in postavljanje (10 točk)
 • Uporabnost rešitve (5 točk)

 

Izvirnost rešitve – 10 točk

 • Sodobna in jasna rešitev

 

Tehnična rešitev  – 30 točk

 • Primernost za industrijsko izvedbo ter izdelavo z industrijskimi stroji (15 točk)
 • Uporaba UV odpornih materialov  (10 točk)
 • Izvedljivost in tehnična domišljenost (5 točk)

 

Inovativnost – 20 točk

 

SKUPAJ 100 točk

 

Komisija bo prijavitelje o izidu natečaja obvestila po elektronski pošti na naslov, naveden ob prijavi. Odločitev ocenjevalne komisije je dokončna.

FINANČNO NADOMESTILO

Predloge, ki jih bo strokovna komisija ocenila z najvišjim številom točk, a najmanj 70 točk, bodo prejeli naslednje finančno nadomestilo:

 • najvišje uvrščeni 3.000 EUR
 • dve odškodnini 1.000 EUR (po ena za drugo uvrščenega in tretje uvrščenega).

 

Zneski so bruto in ne vključujejo DDV.

 

Denarno nadomestilo vključuje izdelavo idejnega projekta postavitve, ne pa tudi projekta za izvedbo.

Razpisovalec

Skupina Optima

Nagrada

1.000 - 3.000 eur

Rok za prijavo

15. jan 2022