Kaj želite poiskati?

Pridobitev znaka odličnosti “Made in Slovenia”

Pridobitev znaka odličnosti “Made in Slovenia”

V Centru za kreativnost smo razvili znak odličnosti "Made in Slovenia". Podeljevali ga bomo izdelkom, ki predstavljajo dobre prakse slovenskih ustvarjalcev in podjetij v kreativnem sektorju.

Z njim spodbujamo razvoj izdelkov in storitev, ki združujejo ustvarjalnost s poslovno vizijo. Ustvarjamo kolekcijo, ki bo v svetu prepoznana kot dobro slovensko oblikovanje, ki bo promovirala trajnostna načela ter prispevala k sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem z namenom družbenega napredka, razvoja inovativnih izdelkov, storitev in prepoznavnosti slovenskih blagovnih znamk. Znak odličnosti je unikatno generiran za vsak izdelek.

Uporaba znaka odličnosti

Znak se bo uporabljal v geografsko neomejenem prostoru, predvsem pa za označevanje izdelkov. Želimo si, da bi ga proizvajalci in oblikovalci prepoznali kot učinkovit znak za komuniciranje lastnosti njihovih izdelkov.  Znak se bo uporabljal prvenstveno v digitalnih medijih, na spletnih straneh in na družabnih omrežjih. Uporabljal pa se bo tudi kot del vizualne podobe razstave »Made in Slovenia«.

Kriteriji za pridobitev znaka odličnosti

Znak bodo lahko uporabljali samo tisti oblikovalci ali proizvajalci, ki jim ga je podelila strokovna žirija CzK / MAO in bodo izpolnjevali naslednje kriterije:

– izdelek je več kot 50% izdelan v Sloveniji

– izdelek je oblikovan v Sloveniji

– izdelek je trajnosten (po principi krožnega gospodarstva)

– izdelek je inovativen (tehnološko, oblikovno,…)

– izdelek je oblikovno domišljen, jasen in funkcionalen

– izdelek je družbeno angažiran.

Postopek prijave

V kolikor želite za svoj izdelek pridobiti znak odličnosti »Made in Slovenia«, oddajte spletno prijavnico (gumb se nahaja zgoraj desno). Za oddajo prijavnice morate biti registrirani na naši spletni strani.

O znaku

Znak, ki ga je oblikoval Studio Kruh d.o.o., smo izbrali na podlagi javnega natečaja. Komisijo je prepričal predvsem s svojo odsotnostjo simbolike. Znak je zasnovan kot optična grafična koda, ki je unikatna za vsak izbran izdelek (računalniško generirana). Več…

Podeljuje

Center za kreativnost (MAO)