fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Projekti evropskega sodelovanja

Projekti evropskega sodelovanja

Poziv spodbuja transnacionalno sodelovanje in izmenjave med organizacijami, dejavnimi na področju kulture, da bi povečali evropsko razsežnost ustvarjanja in kroženja evropskih umetniških vsebin ter spodbudili razvoj

Ukrep Projekti evropskega sodelovanja (European Cooperation projects) podpira projekte, ki vključujejo organizacije v kulturnih in kreativnigh sektorjih vseh velikosti, vključno z mikroorganizacijami in majhnimi organizacijami za izvajanje sektorskih ali medsektorskih dejavnosti.

 

Akcija je zasidrana v okviru sklopa Kultura programa Ustvarjalna Evropa in njegovih medsektorskih vprašanjih; vključevanje in raznolikost, uravnotežena zastopanost spolov, ter okolju prijazna Ustvarjalna Evropa. Projekti evropskega sodelovanja so zasnovani tako, da prispevajo k izvajanju nastajajočih političnih pobud EU, kot je Novi evropski Bauhaus.

 

Projekti evropskega sodelovanja so odprti za vse kulturne in kreativne sektorje, razen  projektov ki vključujejo izključno organizacije iz avdiovizualnega sektorja, in projekti z izključno avdiovizualno vsebino. Pričakuje se, da bodo predlogi vsebovali jasno razsežnost čezmejnega sodelovanja, saj je to bistvo projektov evropskega sodelovanja. Ukrep bo podprl vsaj 130 projektov.

 

Podpora bo namenjena projektom, ki prispevajo k enemu od naslednjih ciljev:

 • Cilj 1: Transnacionalno ustvarjanje in kroženje: okrepiti transnacionalno ustvarjanje in kroženje evropskih del in umetnikov;
  Transnacionalno ustvarjanje in kroženje je pomembno za pospeševanje sodelovanja, večji doseg in v mnogih primerih potrebno za preživetje in razvoj kulturnih organizacij, institucij in posameznikov. Koprodukcija je tudi orodje za spodbujanje ustvarjalnosti, delitev virov ter lažjo nadnacionalno distribucijo vsebin in kroženje umetnikov. Projekti bodo upoštevali nove okoliščine, kot so zdravstvena ali okoljska vprašanja, in vključevali inovativne (digitalne) načine produkcije in širjenja vsebin.
 • Cilj 2 – Inovacije: okrepiti sposobnost evropskih kulturnih in kreativnih sektorjev, da razvijajo talente, inovacije, prosperirajo ter ustvarjajo delovna mesta in rast;
  Inovacije v širšem smislu so nujne za razvoj kulturnih in kreativnih sektorjev ter njihovo konkurenčnost. Inovacije so lahko tehnološke in umetniške narave; lahko vključujejo skupno ustvarjanje in produkcijo inovativnih evropskih del ter njihovo razširjanje širokemu in raznolikemu občinstvu. Inovacije vključujejo tudi razvoj in eksperimentiranje novih praks ali modelov ter prenos in razširjanje inovativnih praks iz naprednejših evropskih regij, sektorjev ali disciplin v druge evropske regije.

 

Področja inovacij lahko vključujejo socialno ali družbeno razsežnost, kot so: vključevanje/razvoj občinstva, enakost spolov, vključevanje invalidov, pripadnikov manjšin in družbeno marginaliziranih skupin, boj proti podnebnim spremembam, digitalizacija itd., pa tudi prispevek kulture k zdravju in dobremu počutju, zlasti duševnemu zdravju, glede na obstoječe dokaze in še vedno prisotno krizo duševnega zdravja, ki prizadene zlasti mlade.

 

Poleg izbire enega od zgoraj navedenih ciljev morajo projekti obravnavati vsaj eno (in največ dve) od naslednjih prednostnih nalog:

 • Občinstvo: povečati dostop do kulture in vsebin iz drugih držav, ki niso njihove lastne, ter sodelovanje v njih – za vse vrste občinstva;
 • Socialno vključevanje: spodbujanje družbene odpornosti, vključno s pomembno vlogo kulture za zdravje in dobro počutje (zlasti duševno zdravje), ter krepitev socialnega vključevanja v/preko kulture, zlasti invalidov, pripadnikov manjšin in družbeno marginaliziranih skupin, ter medkulturnega dialoga;
 • Trajnost: soustvarjanje, sprejemanje in razširjanje okolju prijaznih praks ter ozaveščanje o trajnostnem razvoju prek kulturnih dejavnosti v skladu z Evropskim zelenim dogovorom in novim evropskim Bauhausom;
 • Digitalno: pomagati evropskim kulturnim in kreativnim sektorjem, da izvedejo ali pospešijo svoj digitalni prehod ter sprejmejo priložnosti in se spopadejo z izzivi, ki jih prinašajo umetna inteligenca in druge nove tehnologije (npr. generativna umetna inteligenca, veliki podatki, virtualni svetovi, blockchain, NFT itd.);
 • Mednarodna razsežnost: krepitev zmogljivosti evropskih kulturnih in kreativnih sektorjev, vključno z organizacijami na lokalni ravni in mikroorganizacijami, za čezmejno delovanje v Evropi in zunaj nje ter prispevanje k razvoju mednarodnih kulturnih odnosov in globalne strategije Unije za mednarodne odnose prek kulture;
 • Letna prednostna naloga: podpora ukrajinskim kulturnim in kreativnim sektorjem. S to prednostno nalogo naj bi se ustrezno odzvali na posledice vojne v Ukrajini, ki ima uničujoče posledice za ukrajinsko kulturno dediščino, kulturne organizacije in umetnike, ki ne morejo delovati in nagovarjati svojega nacionalnega in mednarodnega občinstva. Projekti, ki obravnavajo to prednostno nalogo, bi morali svoja prizadevanja usmeriti v podporo ukrajinskim kulturnim organizacijam in strokovnjakom (vključno z umetniki), da bi jim omogočili nadaljnje ustvarjanje in predstavljanje ukrajinske kulture in/ali pripravo povojne obnove.

 

V vsaki sodelujoči državi so na voljo centri Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Desks) za vprašanja, pomoč v zvezi s programom in sodelovanje z organizacijami v drugih državah. Za dodatne informacije ali svetovanje kontaktirajte Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji na info@ced-slovenia.eu, nacionalno informacijsko pisarno, ki deluje v okviru zavoda Motovila. Ta nudi brezplačne informacije in podporo vsem, ki bi želeli sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa.

 

Rok za prijave je 23. januar 2024.

Razpisovalec

Creative Europe Programme (CREA)

Rok za prijavo

23. jan 2023