fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenske podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbujanje digitalne transformacije v malih in srednje velikih podjetjih.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

 

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Znesek

od 50.000 do 100.000 EUR

Delež sofinanciranja

največ 60 %

ROK ZA PRIJAVE

ZAPRTO