fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis, ki bo spodbudil konkurenčnost in razvoj mikro podjetij na področju lesarstva

Razpis je namenjen lesno-predelovalnim mikro podjetjem z do 10 zaposlenimi. Namen tega javnega razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine, lesa.

 

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Višina razpoložljivih sredstev je 1,8 milijona evrov, višina subvencije je od 15.000 do 70.000 evrov. Stopnja sofinanciranja je do 60%.

 

Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev.

 

Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada.

 

Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 4. september 2023 do 14.00 ure
  • 6. november 2023 do 14.00 ure oziroma do porabe vseh sredstev

Razpisovalec

Slovenski podjetniški sklad

Delež sofinanciranja

15.000 do 70.000 EUR

Rok za prijavo

4. sep in 6. nov 2023