fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

SPS: spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)!

SPS: spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2)!

P2 spodbuja zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Razpis P2 je subvencija, namenjena sofinanciranju zagona inovativnih podjetij, razvoju MVP (angl. minimum viable product) in lansiranju inovativnih produktov na trg. Namen finančne spodbude P2 je torej razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

 

Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

 

Poleg mentorskega programa so prejemnikom finančnih spodbud na voljo naslednji programi:

 • Push2Start – pospeševalnik za prejemnike P2,
 • SK Growth Camp – pospeševalnik za prejemnike SK,
 • NextRound – povezovanje startupov z investitorji,
 • KorpoStart – povezovanje startupov s korporacijami,
 • INTL – program za internacionalizacijo, specializiran za startupe,
 • HardwareSTART – vertikalni pospeševalnik za industrijo strojne opreme,
 • Konferenca PODIM – možnost udeležbe, tuji mentorji in razstavni prostor,
 • Startup klinika – odprava kritičnega tveganja startupov,
 • Startup.si – nacionalna in mednarodna promocija startup podjetij,
 • Dogodki Teambuilding+, »all-inclusiv« povezovanje, izobraževanje in druženje.

Upravičenci in osnovni pogoji

 • so organizirana kot d.o.o., s.p., zadruga,
 • mikro- in mala podjetja,
 • podjetje, registrirano v Sloveniji,
 • podjetje, registrirano kot d. o. o., s. p. ali zadruga,
 • podjetje nima za glavno dejavnost registrirane, dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • pomemben datum registracije (za leto 2021 podjetja, registrirana med 1. 1. 2020 in 15. 3. 2021),
 • vsaj eden zaposleni ob podpisu pogodbe o financiranju.

Drugi pogoji

 • zaprta finančna konstrukcija: lastna sredstva + pričakovana sredstva iz razpisa + premostitvena sredstva,
 • poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2023,
 • proizvodi in storitve, ki so tržno naravnani,
 • razvoj mora potekati v podjetju (izjema je lahko področje, ki ga podjetje ne zmore/zna razvijati samo),
 • podjetje v treh letih ni prejelo več kot 200.000 evrov državne pomoči (de minimis),
 • vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter delovanje v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo,
 • prijava v slovenskem jeziku, vsi izračuni v evrih,
 • vključitev v mentorski program.

Merila za izbor

 • dosežene točke na DEMO dnevu v predselekcijskem postopku tekmovanja Start:up Slovenija,
 • višina osnovnega kapitala/višina podjetnikovega, kapitala/višina zadružnega kapitala na zadnji dan leta,
 • inovativnost,
 • strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja,
 • reference in zaposlenost lastnikov v podjetju.

Minimalno zahtevani cilji

 • realizirana in ohranjena vsaj 1 zaposlitev,
 • vključitev v program mentoriranja,
 • sodelovanje z mentorjem,
 • začetek izvajanja razvojnih aktivnosti,
 • priprava MVP in testiranja,
 • zaključek razvoja in začetek komercializacije.

RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad

VIŠINA SUBVENCIJE

do 54.000 EUR

Delež sofinanciranja

Do 100%

ROK ZA PREDSELEKCIJO

18. mar 2021